Saka gjekk for Sunnhordland tingrett.
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Ein av dei tiltalte er også tiltalt for å ha filma underlivet til kvinna då ho berre var 16 år gammal. 

I følgje tiltalen skjedde gruppevaldtekten i mars 2015 i bustaden til ein av dei tiltalte, som befinn seg i ein kommune i Sunnhordland.

Dei to tiltalte og kvinna som var offer for valdtekten var alle i slutten av tenåra då dette skjedde.

Gruppevaldtekten skal ha skjedd då kvinna grunna ruspåverknad ikkje var i stand til å motsetje seg handlingane. Den eine av dei tiltalte hadde i følgje tiltalen vaginalt samleie med ho, medan den andre tiltalte masturberte kvinna medan han filma handlingane.

Ein slik valdtekt har ei strafferamme på fengsel inntil 10 år. Når det er snakk om samleie med nokon som ikkje er i stand til å motstje seg handlinga, er minstestraffa tre år.

Ein av dei tiltalte er også tiltalt for oppbevaring av video som seksualiserer barn under 18 år.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Under ei ransaking sommaren 2018 fann politiet eit videoklipp på PC’en hans, der han hadde filma underlivet til den same kvinna som vart offer for gruppevaldtekten. I følgje tiltalen vart opptaket gjort då kvinna sov, og ikkje gjort kjent med opptaket.

Opptaket skal ha skjedd i mars 2012, då kvinna var 16 år gammal.

Dette forholdet har ei strafferamme på fengsel inntil tre år.

Det er sett av tre dagar for rettssaka, som skal gå for Sunnhordland tingrett i slutten av juni.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -