Foto: Stord karateklubb
- Annonse -

Reisebrev: Svein Grutle og Leif Arne Kjærland frå Stord karateklubb er blant sju nordmenn som har nytta påsken i Japan for fagleg påfyll for lidenskapen.

Me er to stykk frå Stord karateklubb som i påsken i år er i Tokyo, Japan. Me er her for å delta på ei fire dagars kombinert treningssamling og kurs i JKA HQ (hovudkvarteret til Japan Karate Association). Dette er ein av to årlige treningssamlingar/kurs i Tokyo som me kan delta på.

Denne samlinga har fleire hundre deltakarar frå land i heile verda som er med i JKA. Frå Norge er me sju deltakarar denne gongen.

Leif Arne Kjærland, hovudinstruktør i Stord KK, og Svein Grutle, instruktør og leiar i Stord KK. Foto: Stord karateklubb

Me som er her frå Stord er Leif Arne Kjærland, hovudinstruktør i Stord KK, og Svein Grutle, instruktør og leiar i Stord KK. Kjærland har delteke på slike samlingar tidligare, medan Grutle deltek for første gong. Men det er andre gong eg er i Tokyo. I oktober 2014 var eg her som tilskodar og supporter for dei norske utøvarane som deltok i VM i karate. Den gongen var me mange frå Norge, og me hadde ei flott oppleving.

Grunna tidsforskjellen reiste me nokre dagar før me skal delta på treninga. Det er greitt å kome inn i lokal døgnrytme og få kvilt ut litt etter ei lang reise. Det gir oss også litt tid til å vera turister i Tokyo. Me har mellom anna vore i Tokyo Skytree Tower. Den er eit teletårn på heile 664 m. I det er det laga til utsiktspunkt på 350 og 450 meter over bakken. Der er det ei fantastisk utsikt over millionbyen Tokyo. Heisen opp går med maks hastighet på 600 meter per minutt, så turen til første plattform tek mindre enn eit minutt.

Me har vore i bydelen Asakusa, som er kjent for sin store marknad, og er det som vert kalla gamlebyen i Tokyo. Me har òg vore i Akihabara, eit område med butikkar av alle slag. Der finn du ting du frå før ikkje visste eksisterte.

- Annonse -
- Annonse -
Ikkje heilt som Teletårnet på Vikjo. Tokyo Skytree Tower er 664 meter høgt. Foto: Stord karateklubb

Men hovudgrunnen til å vera her er sjølvsagt samlinga. Den går over fire dagar med fleire økter med trening/undervisning kvar dag. Tre av dagane er me i hovudkvarteret til JKA og trener. Grunna det høge talet på deltakarar er me delt inn i grupper der nokre trener medan andre ventar. Torsdag var første dag og me hadde 1,5 time med kata, og 1,5 time med kumite. Andre dagen var me samla i ein stor hall der me hadde fellestrening. Me hadde 3 timar med kurs-dømming av kata og kumite, 1,5 timer med teori og teknisk trening, og til slutt 1,5 timer med trening på favorittkata (delt opp i 10 grupper). Laurdag var me tilbake i JKA HQ og hadde 1,5 timar med kata og 1,5 timer med kumite, før me hadde ei avsluttande trening på søndag.

- Annonse -

I tillegg til å få god trening og oppdatering på tekniske detaljer i begge teknikkane, og måten å trene dei på, er det sosialt å vera her. Mange av dei som er her har halde på med karate i mange år, både 20, 30 og over 40 år. Då har me treft kvarandre mange gonger og det er sjølvsagt kjekt å treffe dei igjen både på og utanfor dojoen. Me er turistar saman, går og et og drikk saman, og deler gamle, gode minner og historier.

Instruktørane i treningssamlinga. Foto: Stord karateklubb

Til sommaren skal me arrangere sommarleir på Stord (8. -11. juni) for 23. gang. Då får me besøk av instruktørar frå Japan, frå JKA HQ. Dette er blant dei aller beste instruktørane JKA har og me er heldige som får besøk av dei i år også. Sommarleiren plar å samle ca. 450 utøvarar.

Beste helsing frå påsketuristane i Tokyo.

Svein Grutle, Stord karateklubb