I denne badstova ved ein isolert gard i Sveio har to menn blitt funne omkomne med eitt års mellomrom. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

SVEIO (Stord24.no): Med eitt års mellomrom døydde to menn i badstova på garden i Sveio. No er kvinna som bur på garden mistenkt i saka. 

Det var i fjor sommar at ein mann vart funnen død i ein badstove på ein gard i Sveio der er han nyleg hadde flytta inn saman med venninna.

Nøyaktig eitt år tidlegare døydde også ektemannen til den same kvinna i den same badstova.

Det var Dagbladet som først melde om saka.

Den omtalte kvinna bur på garden i Sveio, og har vore næringsdrivande på Stord dei seinare åra. Politiet stadfestar overfor Stord24 at kvinna no har status som mistenkt i saka.

– Kvinna har no status som mistenkt i saka. Det er det siste dødsfallet me etterforskar som mistenkeleg. Den første saka er henlagt, seier politioverbetjent Hans Gunnar Meland i Sør-Vest politidistrikt.

- Annonse -
- Annonse -

– Har ingenting å gøyme

Stord24 dro tysdag for å møte kvinna på den isolerte garden i Sveio. Her bur ho no heilt aleine, etter at både ektemannen og vennen hennar døydde i løpet av dei siste to åra. Me blir møtt av to bjeffande, men venlege hundar, før kvinna kjem ut døra av huset.

– Eg er samarbeidsvillig og har ingenting å gøyme. No er det veldig viktig for meg at eg får livet mitt tilbake, seier kvinna.

For ein dag sidan fekk ho beskjed frå politiet om at ho har status som mistenkt i tilknyting til det siste dødsfallet. Kvinna fortel roleg og sakleg om kva som skjedde då ho fann vennen død i badstova ein julimorgon i 2017.

– Dette var ein venn av meg som eg har kjent i 30 år. Han ville bygge seg eit liv i Norge, og kom to til garden to månadar før han vart funnen død.

– Eg vakna i 8.30-tida på morgonen og la merke til at det var ingen hundar som bjeffa. Då trudde eg at han hadde teke seg ein tur ut. Så fekk eg eit déjà vu. Døra til badstova var open og eg gjekk inn. Der såg eg han død. Det var framleis raude grillkol i omnen, så eg skjønte at det må skjedd nyleg.

Det som så skjedde hugsar ho mindre av, grunna sjokktilstanden.

– Eg var i sjokk og klarte ikkje ringe til politiet. Men eg ringte til sonen min. Etter kvart kom politiet og tok meg til side, medan dei ransaka huset og tok mobiltelefonen min. Så tok dei meg med til politistasjonen i Haugesund. Her blei eg sitjande 10 timar i avhøyr. Eg nekta å ha med meg advokat, for eg hadde jo ikkje gjort noko gale.

Her er omnen i badstova som i følgje kvinna har produsert kolos-gassen som så har teke livet av to menn. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Kritisk til politiarbeidet

Kvinna er svært misnøgd med måten ho har blitt handsama av politiet. Ho fekk mellom anna ikkje tilbod om advokat neste gong ho var inne til intervju.

– Politiet sa dei ville ta kontakt med familien min i utlandet for å fortelje om dødsfallet, men det gjorde dei aldri.

Ho er også undrande til at ho først no har status som mistenkt i saka, åtte månadar etter dødsfallet. Kvinna fortel at siste gong ho var i avhøyr var like før jul. Det kom difor som ei overrasking på kvinna at ho plutseleg i går fekk ein telefon om at ho no var mistenkt i saka.

– Eg fekk ein telefon i går om at eg har status som mistenkt og at eg måtte ned å ta nye fingeravtrykk. Eg ringte til advokaten min og han var fly forbanna.

– Forstår du at mange tenkjer det er underleg at to slike dødsfall skjer på same stad på så kort tid?

– Sjølvsagt må dei etterforske dette. Men dei må klare å jobbe kjappare. Dei øydelegger jo eit menneske ved å bruke så lang tid.

Kvinna fortel at ho har fått lite informasjon om saka frå politiet. Ho har ikkje fått ei grunngjeving for at ho no har status som mistenkt, og ho har heller ikkje fått opplysningar frå obduksjonen av mannen.

– Eg har ikkje fått noko info om obduksjonsrapporten. Men eg har fått stadfesta at han døydde av kolos-forgifting.

Det første dødsfallet, som skjedde sommaren 2016 er ikkje under etterforsking. I følgje kvinna har politiet slått seg til ro med at dette var eit sjølvdrap.

- Annonse -

– Det er ikkje tvil om at dette var eit sjølvdrap. Det går an å tette luftventilane i badstova, og det hadde han gjort. Han visste kor enkelt det er å ta livet sitt av karbonmonoksid.

I følgje Store Norske Leksikon er kolos ein gass som oppstår ved ufullstendig forbrenning av brennstoffar som ved, koks, kol og olje. Kolos er svært giftig fordi den inneheld karbonmonoksid.

Vil brenne ned badstova

Medan me snakkar med kvinna ute på det idylliske gardstunet ser me rett på badstova, som ligg til nedfalls eit steinkast frå. Sonen hennar har vore på besøk og demontert badstova i angst for at det kan skje eit nytt dødsfall.

– Me har tenkt å brenne badstova ned, men då må me ha ein brannbil til stades sidan den ligg så nær huset.

– Korleis er det å vakne opp og så er synet av denne badstova det første som møter deg?

– Eg har låst alle kjensler inne. Eg føler ingenting. Det må eg gjere for å fungere her oppe. Det er dette som er mitt liv no.

– Korleis blir du møtt av naboane etter det som har skjedd?

– Eg har fått mykje støtte frå bygdesamfunnet her. Dei spør heile tida om korleis det går med meg når eg på butikken. Dei som kjenner meg veit at eg ikkje har gjort noko gale.

Sonen til kvinna har demontert badstova i frykt for at det kan skje endå eit dødsfall. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Isolert seg på garden

Kvinna hadde inntil nyleg eit svært aktivt liv, der ho var arbeidsgivar for fleire tilsette på Stord. No har ho fått livet snudd på hovudet.

– No har eg isolert meg heilt her oppe, og var aleine her både på julaftan og nyttårsaftan. Eg har fått ein stor psykisk skade av denne prosessen.

No ventar ho på å bli reinvaska av politiet, slik at ho kan halde fram med livet sitt på den idylliske garden.

– Eg har ikkje gjort nokon ting. Eg vil at politiet skal bevise og slå fast at eg ikkje har gjort noko gale. Det var ingen lås på døra og vindauga kunne opnast frå innsida. Kven er det som er så dumme at dei ville ha drepe to personar på same stad?

Patrick Lundevall-Unger er advokaten til kvinna. Foto: Avocado advokater

– Eg kjem til å reinvaske klienten min

Kvinna si advokat, Patrick Lundevall-Unger, stadfestar at han er kritisk til politiet sin handtering i denne saka.

– Eg er kritisk til politiet sin handtering i denne saka. I det første avhøyret fekk ho det formelle spørsmålet om ho ønskte å ringe ein advokat. Men neste gong ho blei kalt inn fekk til avhøyr fekk ho ikkje tilbod om dette.

– Eg synest klienten min blir fullstendig trakassert av norske styresmakter. Eg kjem ikkje til å akseptere dette. Eg går no all in mot politiet, for eg synest det er heilt feil at nokon som får status som mistenkt ikkje får opplyst frå politiet sin side kva rettar ho har.

Han meiner det er viktig at saka blir avklart snarast, slik at kvinna ikkje får eit stempel på seg i lokalsamfunnet.

– Det er viktig for meg at klienten min ikkje blir stigmatisert i lokalsamfunnet. Dette er svært viktig for ho.

– Kva kommentar har du til at ho no har status som mistenkt?

– Det kjem eg ikkje til å uttale meg om akkurat no. Men eg kjem til å reinvaske klienten min.

Politiet ønskjer ikkje å kommentere påstandane som kjem fram i denne saka.