Terje Søviknes (Frp). Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Os kommune fatta nyleg positivt vedtak om førehandsbompenger på ferjene for å finansiere Hordfast. Men så returnerte Terje Søviknes til ordførarkontoret.

Som Stord24 tidlegare har omtalt, ønskjer selskapet Hordfast AS å krevje inn 150 millionar kroner i førehandsbompenger på ferjesambanda, mellom anna for å skape større legitimitet rundt brusambandet mellom Stord og Os.

Alle kommunane som vil berørt av bompengeinnkrevjinga har fått saka til politisk handsaming. Tysnes kommune gav eit delvis ja, det vil seie ja til bompenger på sambandet mellom Sandevikvåg og Halhjem, og nei til dei lokale sambanda frå Tysnes.

Frp snur

Politikarane i Os kommune har også hatt saka til handsaming. Eit knapt fleirtal sikra eit bompenge-ja frå Os. Men no ligg det an til ein snuoperasjon, i samband med at Terje Søviknes returnerte til ordførarjobben førre veke.

– Frp har bestemt å gå imot førehandsinnkreving av bompengar på Hordfast, seier Terje Søviknes overfor NRK Hordaland.

Saka skal røystast over i kommunestyret i Os seinare i dag. Dersom resten av politikarane røyster som før, vil Frp sin snuoperasjon gjere at Os kjem til å lande på eit bompenge-nei.

- Annonse -

Søviknes seier til NRK at han meiner førehandsinnkreving ikkje vil ha noko påverknad på Hordfast-prosjektet.

– Prosjektet vil ikkje bli påverka av førehandsbompenger. Hordfast er forankra i NTP, og statlege vegstyresmakter har allereie brukt ein milliard kroner på å utgreie og planlegge dette. Prosjektet har høg prioritet og vil bli realisert, seier Os-ordføraren.

Øyvind Halleraker er dagleg leiar i Hordfast AS. Foto: Wikimedia Commons

– Eg er skuffa

Dagleg leiar i Hordfast AS, Øyvind Halleraker, seier til Stord24 at han er skuffa over snuoperasjonen.

– Ja, eg må seie eg er skuffa over Søviknes si haldning, når hans eigen gruppe i formannskapet og ikkje minst varaordføraren var positiv. Varaordføraren har heile tida arbeidd for å få prosjektet opp og fram, så eg e litt forundra.

– Betyr dette at heile prosjektet med førehandsbompenger må skrinleggast?

– Det må me sjå på når me får inn alle vedtaka. No er jo heller ikkje Frp i fleirtal i Os kommune, så det går an å tenkje seg at det blir andre fleirtal som vil utgjere eit ja.

Vil bli ny høyring

Halleraker viser til at denne saka berre er ei prinsippsak, og at kommunane vil få ei større sak til handsaming etter at førehandsinnkrevinga har blitt handsama hos fylket.

– I ei sak som dette er det langt fleire som blir råka enn berre kommunane med ferjeleier. Det er ikkje mange osingar som reiser sørover, samtidig som det er veldig mange bømlingar som reiser nordover som ikkje blir høyrt i denne saka. Neste runde vil det difor bli ein mykje breiare høyring, seier Halleraker.

Saka om førehandsinnkreving vil bli handsama i Stord og Fitjar kommunar i oktober.

- Annonse -