Verken Per Jarle Valvatne (A) eller Jorge Del Pino (SV) ville kommentere valresultatet frå årsmøtet fredag 25. januar.
- Annonse -

Det har vore vanskeleg å få i tale aktørane frå Fagforbundets årsmøte fredag før helga, der innstillinga til ny leiar for Fagforbundet Stord/Fitjar var delt, med overvekt på utfordraren.

Etter fleire ubesvarte telefonar både fredag og måndag, fekk vi til slutt ei tekstmelding måndag med valresultatet frå nestleiaren, Asbjørg Verpelstad.

Nyvald leiar, Per Jarle Valvatne, svara Stord24 slik i sms på måndag: «Har ferie denne veka. Er utanlands».

Utfordrar Jorge Del Pino (SV) måtte sjå seg slått av veteranen Per Jarle Valvatne (A). Sistnemnde vart valt som leiar i to nye år.

Ingen av dei ville kommentere utfallet, som ga ein overtydande siger med 90 røyster til Valvatne og 27 røyster til Pino. Tre røyster var blanke av dei 120 som røysta på ny leiar.

Valvatne ville heller ikkje gi nokon kommentar til Stord24 før valet på fredag.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Spennande opptakt

Opptakten til årsmøtet var spennande, sidan valnemda lanserte ein motkandidat til sitjande leiar Per Jarle Valvatne. Nemnda var sjølv delt, der tre røysta for Pino og to for Valvatne.

– Me vil vise at det er eit reelt demokrati i organisasjonen, og at me kan få eit anna leiarskap med andre medlemmer som gjerne kan tenkje forskjellig, sa Del Pino.

Per Jarle Valvatne har vore leiar i organisasjonen i 10 år, sidan 2009.