Mangel på informasjon gjer at turistar ikkje veit om attraksjonar og aktivitetar på Stord. Foto: Stord kommune
- Annonse -

Mange vart sjokkerte over bileta av kvalen som stranda på Sotra med 30 plastposar i magen. No vil Stord kommune, SIM og eldsjel Ottar Tvedten ha deg med på ryddedugnad.

Det har vore stor mediemerksemd i landet etter bileta av den strandfaste kvalen på Sotra som vart funnen med magen full av plast. I kjølvatnet av dette har det skjedd ein stor mobilisering mange stadar på vestlandet for å få rydda vekk avfall frå fjæra.

No kastar også Stord kommune seg på bølgja. På nettsidene sine oppmodar dei også innbyggjarane i Stord om å gjere ei innsats med å rydde i fjæra.

Enorme mengder

Uansett om du vil rydde aleine, saman med familien eller i lag med ei større gruppe, så er det eit skrikande behov for engasjerte strandryddarar. Det kan også rydde-eldsjel Ottar Tvedten stadfeste. Han starta for tre år sidan ei Facebook-gruppe for dei som ønskjer å bli med på ryddedugnader på strender rundt i Sunnhordland.

– Me er ein liten gjeng som har drive med dette i tre år, og har kvart år samla 30 fulle sekker med plast, pluss store mengder garn og anna avfall. Men det er plass til fleire tusen strandryddarar. Det er skikkeleg ille rundt om, du vil ikkje tru kor gale det er. Noko av plasten er så gamal som 50 år som ligg under mosen, seier Tvedten til Stord24.

For å illustrere mengdene av plast rundt omkring fortel Tvedten at dei har klart å fylle 30 sekker fulle med plast innanfor ein avstand på 50 meter. Han meiner difor behovet for fleire strandryddarar er skrikande, og vil framheva den gode kjensla ein får etter ein arbeidsøkt på stranda.

- Annonse -
- Annonse -

– Eg plar tenkja på at kvar plastbit eg plukkar opp er ein plastbit som ikkje hamnar i magen til ein fugl. Det gir ei god kjensle. Samtidig har me det veldig gøy i lag. Me lagar det til ein gøy tur og det er ein fin måte å bli kjend med nye folk på, seier Tvedten som gjerne skulle hatt fleire ungdommar med.

Saknar poseautomatar

Han meiner problemet med ryddinga er at det ikkje er nokon som har eit overordna ansvar, slik at det vert opp til kvar grunneigar å ta ansvar for sitt område. Tvedten har nokre forslag til korleis problemet kunne vore løyst.

– Det kunne til dømes vore automatar der ein kunne henta søppelposar langs strendene som ein kunne levert gratis på SIM. Då kunne ein teke litt kvar gong ein var på søndagstur. Ein annan tanke er å få til eit pantesystem, slik at ein kunne fått litt pengar for kvar 100-liter sekk ein leverte inn.

Stor pågang

Plan- og kommunikasjonssjef Janne Hillersøy i SIM fortel at dei har merka ein stor auke av strandryddarar etter medieoppslaga den siste tida.

- Annonse -
Plan- og kommunikasjonsansvarleg Janne Hillersøy i SIM. Foto: SIM

– Me har opplevd eit veldig engasjement no i år etter den stakkars kvalen. Han fekk openbart sett i gang ei rørsle. Men me vonar at engasjementet held seg sjølv om mediemerksemda avtar. Dette er ikkje ein eingongsjobb, det er litt som skittentøystorga som fyller seg igjen og igjen.

Kvart år registrerer SIM rundt 30-40 lag og organisassjonar som har registrert seg for strandrydding. Allereie i år er det komen inn rundt 20 søknader. SIM har fått ekstramidlar frå miljødirektoratet dei siste par åra, noko som også kan kome dugnadsgjenger til gode. Du kan nemleg søkje om å få støtte til litt god mat og drikke medan du er ute å ryddar.

– Me har hatt strandryddeaksjon sidan 2014, då me har innsett at me har ei veldig lang strandlinje. Me oppmodar folk om melde seg på via nettsida vår slik at me har ei viss kontroll over kva område som vert rydda.

Stord kommune opplyser også om at Friluftsrådet Vest kan vere behjelpeleg med å hente sekker med boss der ein ikkje kjem til med lastebil.

I Norge har me både strandryddedag (6. mai) og strandryddeveke (2. til 7. juni), men det er altså ingen grunn til å vente heilt til då for å ta ein aksjon i fjøra.

Dette er noko av fangsten etter ein ryddeaksjon i Breivikjo: fiskesnøre, plastarmering for betong, q-tips, lunter frå sprengningsmasse, bruskorkar og diverse plastemballasje. Foto: Ottar Tvedten