Verdas nest største løftefarty, Saipem 7000 står klar til å montere Hywind-vindturbinane frå Stord i 2017. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

– Norsk leverandørindustri kan bli best i verden, også på havvind, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Norge har så langt kun én flytende havvindturbin; Hywind som står utenfor Karmøy og produserer vindkraft på niende året. Turbinen er Equinors pilotprosjekt. Foreløpig må de utenlands for å bygge vindkraft til havs, mest bunnfaste turbiner. Første Hywind, flytende vindkraftanlegg til havs står utenfor Scotland og åpnet i 2007, skriver Aftenbladet.

Torsdag lanserte Støre på landsmøtet sin plan for et industrieventyr med flytende havvind:

- Annonse -
  1. Åpne flere områder for vindproduksjon til havs, slik at Norge kan bli en stor produsent av flytende havvind med konkurransedyktige aktører i hele verdikjeden.
  2. Utarbeide et tydelig veikart for utvikling av havvind i Norge.
  3. Ta initiativ til et nordsjøsamarbeid for utvikling av en langsiktig forvaltningsplan for havvind, med tanke på eksport til Europa.
  4. Innen 2030 skal norske selskaper ha en ambisjon om ti prosent markedsandel av den globale omsetningen i havvindmarkedet, og en omsetning på 50 milliarder kroner.
  5. Norsk havvind må bety norske arbeidsplasser. I Storbritannia har havvindnæringen forpliktet seg til å bygge en sterkere britisk leverandørkjede, med nasjonalt innhold i leveransene på 60 prosent innen 2030. Ap vil ha en lignende forpliktelse i Norge.
  6. Erstatte elektrisitetsproduksjon fra gassturbiner med havvind.
  7. Gi Statnett ansvar for å utvikle og drifte et fremtidig offshore strømnett i Nordsjøen, for å bidra til elektrifisering av oljevirksomheten og utvikling av havvind.

– Våre folk i olje- og gassindustrien kan lede an i utviklingen av en global havindustri, sa Støre.

– Men da må vi tenke industrielt, slik vi gjorde da vi fant oljen. Vi må åpne Nordsjøen som øvingsarena og produksjonsområde for havvind. Og som med oljen og gassen, må Equinor dra med seg norske underleverandører når de nå går inn i havvind. Norsk leverandørindustri skal bli best i verden, også på havvind.

- Annonse -