Her er nokon av bøssebærarane frå Stord vidaregåande som tysdag ettermiddag samla inn penger til kreftsaka. Foto: Stord vidaregåande skule
- Annonse -

Berre på nokre ettermiddagstimar på tysdag fekk Stord-russen 100 786 kroner i bøssene sine.

Om det er den gode saka som skapte givarglede, eller om det berre er russen som er ekstra sjarmerande i år, er ikkje så godt å seie. Imponerande er det likevel at russen klarte å samle meir enn hundre tusen kroner på nokre ettermiddagstimar tysdag. Dette melder skulen på Facebook-sida si.

For å setje resultatet av innsamlingsaksjonen i perspektiv så kan ein samanlikne den med TV-aksjonen i 2015, då det på Stord vart samla inn ein halv million kroner.

Russen på Stord har altså klart å samle inn meir enn ein femtedel av summen som det svære apparatet bak TV-aksjonen klarte å oppnå.

Elevane ved Stord vidaregåande arrangerer innsamlingsaksjonen i samband med at Kreftforeninga desse vekene arrangerer innsamlingsaksjonen «krafttak mot kreft». Pengane skal gå til både forskning på kreftgåta, og til ulike tilbod til dei som er råka av kreft.

Skulen opplyser at dersom nokon ikkje fekk høve til å bidra, så er det framleis mogleg å sende inn penger via Vipps, til nummer 451002.

- Annonse -
- Annonse -