Knut Bjarne Gandrud til høgre er ein del av eit av verdas framste forskningsmiljø innan elbilteknologi. Foto: Yngve Vogt/Apollon
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Dersom Knut Bjarne Gandrud frå Stord lukkast så kan du om få år hurtiglade elbilen din på 10 minuttar, og auka rekkjevidda med opptil 20 prosent. 

At industrien i Sunnhordland ligg langt framme i utviklinga av batteriteknologi for skip er kjend for mange. Færre er klar over at ein stordabu er del av eit forskningsmiljø som ligg heilt framme i verdssamanheng når det gjeld utvikling av batteriar til elbilar.

Knut Bjarne Gandrud frå Stord jobbar for tida som postdoktor ved forskningssenteret Imec i Belgia, der dei saman med ein stor industripartnar forsøker å utvikle elbil-batteria eit stort steg vidare.

– Dersom me lukkast kan me auka energikapasiteten, der ein kanskje kan køyra 10 til 20 prosent lenger. Men det viktigaste er at ein får eit mindre og meir kompakt batteri, mindre brannfare og ein mykje raskare hurtiglading.

10 minutt ladetid

– I dag kan ein hurtiglada på 30 minutt, men ved hjelp av denne teknologien kan det kanskje skje på så lite som 10 minuttar, seier Gandrud til Stord24.

Stordabuen fortel at teknologien går ut på å byta ut den flytande elektrolytten i batteria med faststoffelektrolytt. På denne måten kan ein redusere størrelsen på batteriet, samt å gjere brannfaren mindre.

- Annonse -

– Kor langt framme i verdssamanheng er forskinga de held på med?

– Ideen me jobbar med no for denne faststoffelektrolytten er heilt framme i verdstoppen. Eit teikn på det er at industripartnaren me jobbar me er ein gigantisk aktør på verdsmarknaden, seier Gandrud kryptisk. Namnet på aktøren har han nemleg ikkje lov å fortelje om.

Realiserbar teknologi

Gandrud fekk mykje mediemerksemd i fjor då han som postdoktor i fysikk ved Universitetet i Oslo var med å utvikle eit anna banebrytande batteriprosjekt som la grunnlaget for superrask opplading av batteri. Der vart døropnaren til jobben han no har i Belgia.

– Arbeidet i Oslo var døropnaren som gjorde at eg kom i kontakt med firmaet i Belgia. Men det me jobbar me her er mykje nærmare ein realiserbar teknologi.

Jobb på Stord

Han ser ikkje vekk i frå at han i framtida kunne tenkja seg å flytte heim igjen til Stord, og la NCE-klynga for rein maritim teknologi dra nytte av den unike kompetansen hans.

– Eg har jo vore i eit par møter med NCE, og eg synest det dei held på med er veldig spennande. Det er jo kopla saman med det me gjer her i Belgia.

Men elbil-pioneren frå Stord blir iallfall i Belgia fram til 2019, då prosjektet er rekna å verta avslutta.

– Men før det kan me ha levert demonstrasjonar som syner at alt fungerer som det skal.

- Annonse -