Haugaland tingrett.
- Annonse -

Ein mann i 30-åra frå Stord er dømt for å ha gått til angrep på to eldre personer, og for å ha oppbevart nesten 400 gram kokain.

Det var i løpet av to dagar i september i fjor at mannen gjekk til angrep på to personar. Først kasta han ei treplate på ein mann i Fitjar, og blei sendt til arresten i Haugesund same dag. Men då han slapp ut av arresten dagen etter, og drog til ein leiligheit han leigde i Haugesund.

Her drakk han ein liter brennevik, og så tok det ikkje lang tid før han gjekk på angrep igjen. Mannen stoppa ei 75 gammal kvinne og drog ho i nakken medan han truga henne på livet. Mannen blei arrestert på ny same dagen i Haugesund, og truga deretter ei politikvinne. Sjølv hugsar mannen ingenting av forholdet, men basert på vitneforklaringar er retten ikkje i tvil om kva som har skjedd.

Ville selja kokain

Mannen blei også dømt for å ha blitt teken med 395,5 gram kokain utanfor Grand Hotel i Leirvik i november.

Haugaland tingrett kom fram til at mannen skal dømmast til fengsel i eitt år og ti månadar, med ein strafferabbatt på åtte månadar i som han har sona i varetekt. Retten skriv at mengda narkotika er skjerpande for straffa, der det er liten tvil om at formålet var vidare sal.

- Annonse -

I tillegg meiner retten at det er skjerpande for straffeutmålinga at han gjekk på tilfeldig angrep på to eldre menneske, sjølv om det ikkje var snakk om grov vald. Spesielt kvinna i Haugesund opplevde episoden svært skremmande.

Djup frykt

– Spesielt valden og trugslane mot NN er alvorlege handlingar som det må reagerast mot. Fornærma forklarte under hovudforhandlinga at ho kjende djup frykt og at ho etter hendinga ikkje vågar seg utandørs aleine, skriv retten.

Mannen gav i retten sterkt uttrykk for at han no var rusfri og motivert for å skaffe seg ei utdanning. Retten meiner mannen står fram som ressurssterk og viser til at han har vist til gode skuleresultat tidlegare i livet, men at faren likevel er for stor tilbakefall dersom han hadde blitt dømt til rehabilitering i staden for soning i fengsel. Det grunngir dei med at mannen er dømt heile åtte gonger tidlegare.

- Annonse -