Sunnhordland tingrett.
- Annonse -

Ein 67 år gamal mann frå Stord er dømt for oppbevaring og sal av smuglarsprit.

Ifølgje dommen frå Sunnhordland tingrett skal mannen ha oppbevart 216 liter ufortolla alkohol frå hausten 2016 til februar 2017. Av dette var 132 liter vodka og 84 liter anna brennevin.

Mannen er dømt for å ha vidareselt rundt 190 liter til privatpersonar.

I dommen heiter det at mannen fekk tilgang til alkoholen gjennom ein kjenning, og skal ha selt alkoholen på vegner av vedkommande.

Mannen blei pågrepe 8. februar 2017 på Eldøyane, etter at politiet observerte at han selte brennevin til folk.

Påtalemakta har lagt ned påstand om inndragning av 27 liter brennevin og 3 liter vin som blei beslaglagt hos tiltalte, samt 23.050 kroner i kontantar som blei funne i bopelen hans.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

― Retten finn at det er utvilsamt at dette er pengar som tiltalte har innkassert gjennom salet for den aktuelle tredjemann, og retten avgjer at dette beløpet skal inndragast som utbytte av straffbar handling, heiter det vidare i dommen frå tingretten.

No er mannen dømt til 18 dagar på vilkår, med ei prøvetid på to år. I tillegg må han betale ei bot på 10.000 kroner. Varetekt kjem til frådrag med tre dagar dersom fengselsstraffa blir fullbyrda.

Tiltalte er tidlegare ustraffa, men har erkjent seg skyldig i retten.

Lang liggetid blir rekna som formildande for straffa.