Bømlingen hadde dyrka fram 200 gram cannabis. Foto: Wikimedia Commons (cc-lisens)
- Annonse -

Ein 36 år gammal stordabu blir dømt til fengsel i to månadar etter at politiet tok han på fersken med dyrking av cannabis-plantar ved to ulike høve.

Det var i april i år at politiet fann dei første cannabis-plantane i heimen til stordabuen. Han hadde dyrka fram ni cannabisplantar som han hadde klart å ekstrahere 25,7 gram marihuana frå.

Så gjekk det nokre få veker før politiet fann ytterlegare fem plantar i heimen.

Mannen blei også dømt for å ha innført 13 cannabisfrø frå Nederland, noko han blei teken for på Gardermoen.

I retten tilsto 36-åringen alle desse tre forholda. Retten er difor ikkje i tvil om at han handla forsettleg.

Det er ikkje første gong at stordabuen er dømt for slike forhold. Fire gonger tidlegare har han blitt domfelt for narkotika, tjuveri og vegtrafikkforhold, seinast for eitt år sidan då han også blei dømt for dyrking av cannabis.

- Annonse -

Eit fleirtal i retten ser på det som noko formildande at det er snakk om dyrking og oppbevaring til eige medisinsk bruk, men viser til at loven seier at dette ikkje er god nok grunn til å unngå fengselsstraff.

– Retten merker seg at det er eit politisk spørsmål om medisinsk bruk av marihuana bør vere lovleg. Enn så lenge føreligg det ikkje grunnlag å la dette vere eit forhold som skal vektleggast betydeleg i strafformildande retning.

Retten var ikkje samstemte i om det var rett å dømme mannen til fengsel. Eit mindretal meinte det burde vere nok med samfunnsstraff grunna omsynet til mannens helse og arbeid.

Likevel kom eit fleirtal fram til at fengsel var det rette, av allmennpreventive omsyn.