Akhtar Chaudhry. Foto: privat
- Annonse -

Stortinget har oppnemnd Akhtar Chaudhry frå Stord som nytt medlem i rådet som skal drøfte NRK sine program.

– Eg har motteke denne meldinga med audmjukheit og glede. Dette er ein veldig hyggeleg tillitserklæring.

Rådet består av åtte medlemmer som er utnemnd av Stortinget, og seks som er utnemnd av Kongen i statsråd. Chaudhry, som har vore tidlegare visepresident på Stortinget, vart nominert til vervet av sitt parti, SV.

Viktig samfunnsoppdrag

Chaudhry gler eg til å vere med i rådet som skal drøfte programma og journalistikken som NRK produserer.

– Eg synest at NRK er ein institusjon med eit samfunnsoppdrag som eg har veldig respekt for. NRK sine oppgåver er svært nyttige når det gjeld danning av nasjonen, men også for å sikre den opne debatten, ytringsfridomen og ikkje minst det internasjonale perspektivet.

– Kvaliteten som NRK leverer er flott, men det betyr ikkje at NRK ikkje kan bli betre. Institusjonen vil halde fram med å få klager, og det er rådet sin jobb å behandle desse, som eg no vil vere ein del av.

- Annonse -
- Annonse -

Chaudhry, som opphavleg kjem frå Pakistan og som var den første i stortingets presidentskap med ikkje-vestleg minoritetsbakgrunn, ser særleg fram til å bidra i debatten rundt religiøse symbol som har prega diskusjonane i kringkastingsrådet den siste tida.

- Annonse -

Utvikle det nye Norge

– Debatten om religiøse symbol er veldig interessant. Det handlar om å utvikle det nye Norge, og korleis NRK som ein del av det nye Norge skal fungere som ein institusjon som alle kan definere seg ved. NRK har difor ein viktig jobb med at alle vert ivaretekne. Det er ein krevjande jobb, og eg gler meg til å bidra i denne debatten også.

56-åringen trur det er ein styrke for han at har både eit internasjonale perspektiv og eit  lokalt perspektiv frå tida etter at han flytta til Stord.

– Når eg no bur på Stord og Vestlandet kan eg ta med meg erfaringane eg har gjort meg her. Eg gler meg veldig til å ha både det lokale perspektivet og det internasjonale perspektivet med meg til ein nasjonal institusjon, seier Chaudhry.

Leiar for kringkastingsrådet er tidlegare leiar i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold. Nokre av dei mest profilerte medlemmene i rådet er Vebjørn Selbekk og Elin Ørjasæter.