Bygget på Saghaugen kan bli barneskule. Foto: Hordaland fylkeskommune
- Annonse -

Ingen andre vidaregåande skular i fylket driv så god butikk som Stord vidaregåande, som har hatt ei inntekt på 31,9 millionar kroner i løpet av tre år.

I eit møte i fylkestinget i Hordaland vart forretningsdrift ved vidaregåande skular i fylket diskutert. Fleire fylkespolitikarar var kritiske til at skulane nyttar pengar på forretningsdrift, og var bekymra for at dette går ut over kjerneoppgåvene til skulane.

Av alle skulane i Hordaland er det ingen som har tent så mykje pengar på forretningsdrift som Stord vidaregåande skule, som hadde ei inntekt i 2016 på 12 millionar kroner.

I perioden 2014 til 2016 hadde skulen ein inntekt på heile 31,9 millionar kroner.

Kursverksemd

Rektor ved Stord vidaregåande, Astrid Haugland, fortel at dette i hovudsak stammar frå kursverksemd på Heiane.

– Det meste av dei 12 millionane kjem frå oppdragsverksemda på Heiane i form av kurs på oppdrag frå NAV og andre bedrifter. Opplæringssenteret på Heiane er ei eiga kursavdeling på skulen som tek seg av dette, seier Haugland.

- Annonse -

Ho opplyser at desse pengane går direkte til drifta av Opplæringssenteret, og eit eventuelt overskot går inn i skuledrifta.

– Går ikkje ut over kjerneoppgåvene

– Fleire fylkespolitikarar er kritiske til at tilsette i skulen har brukt tid på marknadsføring og fakturering, som har gått ut over skulen sine kjerneoppgåver. I kor stor grad er dette tilfelle på Stord vgs?

– Nei, drifta av opplæringssenteret går ikkje ut over skulen sine kjerneoppgåver. Opplæringssenteret har eigen avdelingsleiar og kontormedarbeidar som drifter senteret.  Alle løns- og driftskostnader knytt til oppdragsverksemda blir belasta Opplæringssenteret.

Haugland legg til at skulen hadde ein revisjon frå Deloitte på oppdragsverksemda våren 2017, der dei ikkje skal ha fått tilbakemelding på at det har vore avvik på rutinane.

- Annonse -