- Annonse -

Vi har ledig fast 50 % stilling som helsefagarbeidar/hjelpepleiar.

Stillinga er for tida i ein tredelt turnus med arbeid kvar tredje helg.

Seksjonen er ei kombinert føde/barsel/gyn avdeling og har ca 500 fødslar i året og 5 gynekologiske senger. Som medarbeidar får du ein variert arbeidskvardag i ei til tider travel og triveleg avdeling. Vi legg vekt på godt tverrfagleg samarbeid.
Andre stillingsstorleikar kan bli ledige. Skriv i søknaden om dette er av interesse.

Arbeidsoppgåver

 • Yte god barselpleie for mor og barn
 • Ammerettleiing og foreldrerettleiing til mor og partnar
 • Assistere ved fødslar, andre operative inngrep.
 • Assistere ved pleie av gynekologiske pasientar.
 • Datadokumentasjon.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeidar eller hjelpepleiar.
 • Må berherske norsk skriftleg og munnleg
 • Relevant sjukehuserfaring vil bli vektlagt.
 • Må ha alminnelige gode datakunnskapar.

Utdanningsretning

 • Helsefagarbeider / Hjelpepleie

Utdanningsnivå

 • Videregående skole

Personlege Eigenskapar

 • Strukturert
 • Pasientorientert
 • Sjølvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Trivst med å jobbe i eit tverrfagleg team

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
 • Triveleg arbeidsmiljø.
 • Høgt fagleg nivå.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivs-bedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling

Kontaktinformasjon

Isabel Solvang Tofte, Seksjonsleiar, (+47) 478 260 86

Klikk her for å søkje på stillinga.

- Annonse -