Foto: Privat.
- Annonse -

No må kvinna i slutten av 20-åra i fengsel.

Kvinna lånte i fjor over 62.000 kroner til husleige av ein nettvenn, trass i at ho budde heime hos mor si og ikkje hadde råd til å betale tilbake.

Partane kom i kontakt via appen «Badoo», og skal ha hatt omfattande kontakt gjennom sosiale media som Messenger og Snapchat. Ved fleire høve skal kvinna ha bedt om pengar, med lovnad om å betale tilbake innan kort tid. Dette skjedde ikkje.

Fornærma i saka var sjølv trygda på dette tidspunktet og meiner han blei lurt av tiltalte.

Sunnhordland tingrett har no bestemt at kvinna må sone 75 dagar i fengsel utan vilkår, samt betale erstatning for bedrageriet.

– Opptrer kynisk

Retten meiner det er tale om likearta kriminalitet og kan ikkje sjå at omstenda er formildande på noko som helst måte. Retten peiker også på at mannen, som sjølv livnærte seg av arbeidsavklaringspengar, fekk det trangt økonomisk som eit resultat av bedrageriet.

- Annonse -
- Annonse -

– Vidare legg retten vekt på at tiltalte opptrer kynisk når ho lånar pengar frå ein person som ho veit ikkje har anna inntekt enn arbeidsavklaringspengar, og at ho ved handlemåten sin skapar økonomiske problem for denne, heiter det i dommen frå tingretten.

- Annonse -

Erkjenner ikkje skuld

Ifølgje kvinna sjølv var det den fornærma som tilbydde ho pengar. Partane er einig om at overføringane var utlån, og kvinna innrømmer at avtalen om tilbakebetaling ikkje er overhaldt.

Likevel erkjenner ho seg ikkje skuldig.

Det er ikkje første gang kvinna skal ha lurt til seg pengar.

I 2015 blei ho dømt til erstatningsansvar på til saman 251 000 kroner for misleghald av gjeld, samt fengsel i 60 dagar. Forholda som ho no vart dømt for skjedde i prøvetida til den tidlegare dommen.