Retten meiner mannen utgjorde ein stor trafikkfare då han køyrde i fylla frå Stord til Bømlo. Foto: Henke/Wikimedia Commons
- Annonse -

Køyrde i fjor haust frå Bømlo til Stord med ein promille på 2,16. No får ho ikkje køyre bil på tre år.

Det var 5. oktober at kvinna frå Stord som er i 30-åra køyrde over trekantsambandet frå Mosterhamn til Stord. Basert på vitneobservasjonar og promillekontroll halvannan time etter køyringa så finn Sunnhordland tingrett det bevist at kvinna køyrde i ruspåverka tilstand.

Promillekontrollen synte ei promille på 2,16, som er så mykje at retten meiner det oppsto konkrete faresituasjonar under køyringa.

På bakgrunn av dette vart kvinna dømt til fengsel i 30 dagar på vilkår, med ei prøvetid på to år under føresetnad at ho gjennomfører program mot ruspåverka køyring.

- Annonse -

Kvin vert også frådømt retten til å ha førarkort i tre år. I tillegg har ho valet mellom å betale ei bot på 20.000 kroner eller ein fengselsstraff på 15 dagar.

Kvinna erkjente straffskuld og aksepterte dommen.

- Annonse -