Kunstnerduoen Simon Torssell Lerin og Bettina Hvidevold Hystad frå Stord.
- Annonse -

Bettina Hvidevold Hystad frå Stord, har saman med kunstnarkjærast Simon Torssell Lerin fått Skien kommune sitt kunstnarstipend.

Kunstnarane, som begge er 32 år gamle, har fått det årlege kunstnarstipendet på 155.000 kroner. I tillegg får dei eit 12 månaders opphald i Skien med eigen leilegheit, og tilgang til atelier og studio i Spriten Kunsthall i Skien.

30.000 av stipendpengane skal øyremerkast til eit formidlingsprosjekt i Skien.

Studert saman

Både Hystad frå Stord og kunstnarkollega Lerin frå Sverige har mastergradar frå Konstfack i Stockholm, samt ein bachelorgrad frå Kunsthøyskolen i Bergen.

– Duoen arbeider interdisiplinært med biletkunst og eksperimentell musikk. Arbeida deira vert oftast presentert som audiovisuelle installasjonar eller som onsertar. Dei har delteke på fleire gruppe- og separatutstillingar i Skandinavia, Europa og Asia, og speler også konsertar regelmessig.

- Annonse -

I følgje Sunnhordland produserer kunstnarparet musikk som er ei blanding av rock med røter i syttitals progrock, minimalistisk samtidsmusikk, dronemusikk og elektronika

Vil setje lyd på Skien

Paret har hatt bak seg kunstnaropphald i Kina og har halde konsertar i mellom anna Tyskland, Japan og Danmark. Og no altså i Skien, med eit mål om å setje lyd på Telemark-byen.

– Dei er opptekne av å identifisere auditive landemerker – lydar som er unike for ein spesiell plass. I Skien ønskjer kunstdoen å identifisere lydar som er unike for dette området og la dei inngå i nye kunstproduksjonar, skriv juryen.

Det var til saman 36 søkjarar til Skien kommune sitt kunstnarstipend. Det er 16. gong at kunstnarstipendet i Skien vert delt ut.

- Annonse -