Geir Martin Økland er styreleiar i Stord Kristne Skule. Foto: privat
- Annonse -

Debatt: Ørjan Johannessen mener politikerne må la foreldrene få mulighet til å velge å sende barna på en kristen skole.

I dette ordtaket, «grip dagen», er den grunnleggende tanken at vi skal benytte de mulighetene vi har i dag. Vi vet ikke hva morgendagen innebærer, og heller ikke om vi får de samme mulighetene igjen.

I disse dager skal det avgjøres i Kommunestyret, om Stord Kristne Skule (SKS) skal få tillatelse til å bruke bygget i Podlen 2, som skolebygg for en ny privat kristen grunnskole. Om Kommunestyret vender «tommelen ned», går SKS en høyst usikker fremtid i møte.

To ganger har saken om dispensasjon til bruksendring av Podlen 2, til skoleformål, vært oppe i Forvaltningsstyret. Begge gangene har Forvaltningsstyret sagt nei, der dobbeltstemmen til leder i forvaltningsstyret har blitt avgjørende. Politikerne uttrykte slik u.t forstod det, særlig andre gangen, stor usikkerhet om hva som ville være riktig i denne saken. Mitt spørsmål blir: Hvorfor vegre seg for å benytte den muligheten som nå ligger åpen? Hvorfor ikke gi klarsignal til et tiltak, som på de fleste måter er et positivt tilskudd til Stord Kommune?

Jeg undrer meg over hvorfor mange er skeptiske til ny kristen privatskole. Å kunne ha muligheten til å velge en alternativ skole til den offentlige, vil for mange barn være et stort gode. Det kan være ulike grunner til at foreldre velger å la barna gå på privatskoler, det være seg religiøse, pedagogiske eller sosiale. Geir Martin Økland, leder for prosjektet, har i aviser og medier, og gjennom opplysningsmøter etc, gitt god informasjon om verdigrunnlag, læremetoder, klassedeling, og det pedagogiske opplegget som denne skolen bygger på. Og ingen av disse virker til å være noen trussel, verken mot den offentlige skolen på Stord, eller vanlige verdier i samfunn og allmue. Det kristne verdisyn har vært det grunnleggende forankringspunktet i Norges land, og sågar Grunnlova er tuftet på dette synet. Et annet pedagogisk opplegg, som heller mer mot Montesorri-pedagogikk, kan vel bare virke positivt for mange barn, som kanskje ikke henger med i en «A4» læresetting.

Tvert imot vil en slik skole være et verdifullt supplement til den offentlige skolen i kommunen. At det er behov for en ny grunnskole på øya har den siste tiden blitt ekstra tydelig, når en ser hvor sprengt kapasitet det er for eksempel på Langeland skole.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Personlig er jeg usikker om noen av mine egne barn kommer til å bli elever på SKS (om den kommer opp og går). Det har litt med barnas egne ønsker å gjøre, reisevei, økonomi etc.

Men jeg ser det på alle måter som et gode å kunne ha muligheten til å velge.

Men da må politikerne «gripe dagen» eller sagt på en annen måte: «carpe schola»!

Ørjan Johannesen
Fembarnspappa