Stord mottakssenter på Heiane. Foto: Pernille Førland-Hatlevik/Stord24
- Annonse -

– Me meiner omfanget viser mangel på planlegging. Inntrykket som er formidla til oss er at politiet nærmast «okkuperer» bustadblokka på mottaket, skriv Stord kommune-

21. september vart ein afghansk familie på seks henta av politiets utlendingseining i ein stor aksjon på Heiane mottak. I følgje Stord kommune skal eit stort tal politibilar og rundt 30 politifolk ha møtt opp for å hente familien.

Men familien blei aldri frakta ut av landet. Transporten måtte avbrytast, og familien vart frakta tilbake til mottaket seinare på dagen.

– Har reagert sterkt

No går Stord kommune hardt ut mot politiet sin framgangsmåte i eit brev til poliitets utlendingseining og utlendingsnemda. Kommunen stiller spørsmål ved om politiet har teke tilstrekkeleg omsyn til familiar som skal sendast ut, og til deira situasjon.

Andre familiar og born på mottaket har reagert sterkt på hendinga den morgonen familien vart henta. Fleire av familiane som vart vitne til dette, vart fysisk hindra å snakke og sei adjø til familien. Fleire av desse er traumatiserte etter tidlegare hendingar i livet, skriv rådmann Magnus Mjør, kommunalsjef Knut Grm og kommuneoverlege Lars Helge Sørheim.

Rådmann Magnus Mjør. Foto: Stord kommune

Dei viser til at hendinga var såpass dramatisk for bebuarane på mottaket at kommunalt helsepersonell har måtta engasjere seg.

- Annonse -

– Aksjonen er opplevd som dramatisk for familien og bebuarane på mottaket, og har gitt eit betydeleg meirarbeid for helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetenesta.

Blei ikkje varsla

Kommunetoppane reagerer spesielt på at ikkje mottaket eller helsepersonellet i kommunen vart rådført før politiaksjonen vart gjennomført.

– Verken kommunen sitt helsepersonell eller tilsette på mottaket vart rådspurde i planlegginga av aksjonen. Dette kunne gitt Utlendingsnemnda og politiet viktig informasjon.

Dei er også kritiske til omfanget av politiaksjonen.

– Me meiner omfanget viser mangel på planlegging. Fire av borna er mindreårige og faren alvorleg sjuk. Inntrykket som er formidla til oss er at politiet nærmast «okkuperer» bustadblokka klokka halv seks om morgonen. Aksjonen framstår som massiv i høve til oppdraget.