- Annonse -

Etter at Adapteo kjøpte opp suksessbedrifta Stord Innkvartering er vekstambisjonane større enn nokon gong. No startar jakta på ein ambisiøs salssjef som vil ta plass i leiargruppa.

(Annonsørinnhald frå Stord Innkvartering)

Det er hektisk aktivitet på kontoret som ligg heilt nede på kaien i Leirvik sentrum. Telefonen og pcane er flittige i bruk i Teamsmøter og telefonkonferansar. – Med tanke på kor mykje me reiste før så skulle ein tru det var rolege dagar no med dagens smittevernreglar, men me har mykje å gjera og det meste av møteaktiviteten er berre flytta til digitale plattformer, fortel dagleg leiar Endre Sørstrømmen.

– Me har heile tida hatt god vekst, og me ser tida er inne for å utnytte endå meir av det potensialet som ligg i marknaden. Med solid økonomi og ein aktør i ryggen som verkeleg satsar så ser me at det er gode moglegheitar for å ta endå større marknadsdeler og profesjonalisera oss ytterlegare. Me har store ambisjonar, seier Endre.

Ser utover Norge

Toppsjef i Adapteo Philip Isell Lind af Hageby ser store moglegheitar for Stord Innkvartering.

- Annonse -

– Med oppkjøpet av Stord Innkvartering så styrkar me posisjonen vår innan den private sektoren og utvidar marknaden vår i Norge ved å gå inn i innkvarteringssegmentet for arbeidarar. Adapteo vil på si side vera med og opna dører for Stord Innkvartering i heile Skandinavia, trur Philip Isell Lind af Hageby, som meiner tida er moden for ein salssjef ved Stord Innkvartering.

Kva ser de etter hos ein salgssjef?

Endre er tydeleg på kva person dei ser etter. – Eg trur at den som vil lukkast i ein slik jobb er utadvendt, sjølvstendig, har stor arbeidskapasitet og gode haldningar. Du må vera god på kunderelasjonar og nettverksbygging, og ha eit engasjement for å skapa forretning, fortel Endre.

– Personen blir ein del av leiargruppa. Det er difor viktig at ein har evne til å tenke strategisk. Me er ein liten, men tett organisasjon som jobbar godt saman, å jobbe i team er viktig for oss. Det å kunne kombinere det å vera sosial med det å kunne ha ein eigen drivkraft og jobbe sjølvstendig trur eg er ein nøkkel her.

Viss du som les dette tenkjer at du kan vera den rette er du velkommen til å ta kontakt.  Eller om du kjenner nokon som passar enda betre, så tips gjerne han eller henne. 

Annonsa finn du blant anna på Facebook, LinkedIn, Finn.no og på www.visere.no