Randi Nysæter (Krf) i mdten. Arkivfoto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Forvaltningsstyret vedtok å ikkje etterkome ønskjet til Fylkesmannen om å stanse Biltema-bygginga på Heiane Vest. Men Randi Nysæter (Krf) hadde forståing for skepsisen.

– Eg må seie at eg er einig med argumentasjonen til fylkesmannen. Eg har ikkje veldig lyst som politikar å støtte noko som kan føre til utarming av Leirvik sentrum som handelsstad. Det er prinsipielt viktig å prøve å legge til rette for handel i nærmiljø for å unngå bilkøyring. Det var det som var tanken bak reguleringsplanen, sa Krf-politikaren.

Detaljhandel

Nysæter viser spesielt forståing for argumentasjonen til fylkesmannen om at Biltema har mykje varar som kan definerast som detaljhandel, som vil vere i direkte konkurranse med butikkar i Leirvik sentrum.

– I går sat eg å bladde i katalogen. Og der fann eg leker, bagger, kofferter, kjøkkenhandle fiskeutstyr – you name it. Eg er ueinig i utviklinga som er i ferd med å skje på Heiane. Partiet mitt er ueinig med meg om dette, men eg som medlem av forvaltningstyret støttar fylkesmannen.

Klagen går vidare

Leiaren i forvaltningsstyret, Nils Magne Blålid hadde forståing for Nysæter sin argumentasjon, men meinte likevel det var feil å nekte varehuset å etablere seg på Heiane Vest.

– Mitt synspunkt er at praksisen som har etablert seg på Heiane tilseier at me ikkje har moglegheit til å seie nei til Biltema. Det har vore eit liknande tilfeflle i Time, og då er dette med likehandsaming med lovverket det viktigaste, sa Blålid.

- Annonse -

– Dersom me ønskjer at Leirvik skal utvikle seg som eit levande sentrum så må me finnee i løysing på dette i samband med rullering av kommuneplanen.

Dermed rysta åtte av ni av medlemmene i forvaltningsstyret for å ikkje ta klagen frå fylkesmannen. Klagen vil no gå vidare til ein setjefylkesmann, eventuelt til departementet for endeleg hansaming.