Dagleg leiar på Hageland Stord, Geir Mikkelson, er strålande nøgd med oppmøte på kundenkvelden tysdag. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Hageland-innehavar Geir Mikkelson var overvelda av responsen på inspirasjonskvelden på Heiane.

– Å få ein sånn respons er heilt eventyrleg. Det er heilt sinnsjukt, og over all forventning, seier Mikkelson.

Tysdag arrangerte han ein inspirasjonskveld i hagesenteret han driv på Heiane. Føredragshaldarar frå bedriftene Komplett utemiljø og uteDesign AS.

– Har treft noko i tida

Norun Skrunes frå uteDesign AS var ein av føredragshaldarane. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Mikkelson fortel at han hadde fått køyrt opp 128 stolar frå sportsenteret Vikahaugane i forkant av arrangementet. Det skulle viseg seg å ikkje vere i nærleiken av nok.

Alle hagemøblane i lokalet vart nytta som tilhøyrarbenker, og nokre måtte stå. Truleg var det rundt 200 hageinteresserte som tok turen til Heiane denne kvelden.

– Dette er jo heilt hakkande gale, seier Mikkelson.

- Annonse -
- Annonse -

– Dette seier litt om hageinteressa til stordabuen?

– Ja, eg trur me har treft noko i tida. Me har nok klart å nå ut til litt yngre folk, som er meir interessert i å skape gode uteplassar.

– Vår foreldregenerasjon hadde kanskje 1,5 mål stor tomt med stor hage. No er dei kanskje på 3-400 kvadratmeter, og dei skal ha garasje og innkøyrsel. Då har dei kanskje 100 kvadratmeter igjen. Og det skal vere fint, og ikkje minst vedlikehaldsfritt. Det blir ei forlengelse av huset og stova, og då legg ein litt meir innsats i det. Det er noko me merkar, seier Mikkelson.

Det var opp mot 200 tilhøyrarar på kundekvelden til Hageland Stord. Foto: Jonas Sætre/Stord24

God butikk

Mikkelson fortel at folk er villige til å investere mykje meir pengar i plantar og uteplassar enn før, når ein ikkje har store hagar ein må halde.

– Før i tida spanderte dei ikkje så mykje på dette. No når folk har små tomtar og oppteken av det skal vere fint, er det eit pre for oss.

- Annonse -

– Me merkar også at folk vil ha større plantar. Før selte me små plantar, som dei ville vente på skulle vekse til i løpet av fleire år. Det gidd ikkje folk å vente på lenger. Om det kostar nokre kroner meir, så er folk villige til å betale det. Alle dei som flyttar i leilegheitar på Vikjo er jo stort sett terasseleilegheiter. Då kjøper folk store planter.

– Det er gode tider for butikken med andre ord?

– Ja, det har vore ein utruleg flott auke. Me starta jo opp i desse lokala for fire år sidan no i mars. Då hadde me eit mål, og no har me nesten dobla målet. Folk har vore kjempeflinke å handle og støtte opp om oss.

Stadig fleire vil investere
mykje i å lage vakre uteplassar, i staden for større hagar. Foto: Komplett Utemiljø

– Viktig med kompetente folk

Ein av dei som haldt føredrag på inspirasjonskvelden var Nina Helle frå bedrifta Komplett utemiljø. Ho er utdanna gartnar med tilleggsutdanning innan hagedesign, og skal no byrje i ny jobb på hagesenteret til Mikkelson.

– Det å ha vaksne, kompetente fagfolk er viktig for meg. Nokre tilset berre ungdommar i små stillingar. Eg håpar og trur at det å ha kompetente folk med fagbrev er ein fordel. Det verkar iallfall slik, når me har hatt ein så fantastisk auke.

Mikkelson har drive gartneri så og seie heile livet. Foreldra hans dreiv gartneri i Sæ, der rehabiliteringssenteret no ligg.

– Så eg plar seie at eg er fødd i ei blomsterpotte.

Det neste arrangement som hagesenteret skal arrangere blir i mars, då Torstein Hatlevik frå Håheim gard på Tysnes kjem, då med fokus på mat.