Janne Hvidevold (t.v.) er dagleg leiar i bedrifta. Vidare frå venstre Irene Røen, Jeanette Trovik og Monica Hansen. Foto: Privat omsorg Sunnhordland
- Annonse -

Kvinnherad-bedrifta «Privat omsorg Sunnhordland» skal konkurrere med Stord kommune om tenester til sjuke og eldre.

Med fire tilsette, to sjukepleiarar og to helsefagarbeidarar, er nystarta Privat omsorg Sunnhordland klare til å tilby private helse- og omsorgstenester på Stord, og skal starte opp før jul. Det er første gong at ein slik bedrift har etablert seg i vår region.

– Dette er jo nytt i marknaden, særleg i Sunnhordland, men med tid vil dette utvikle seg til ei teneste som vil vere naturleg i marknaden. Private helsetenester er normalt i store byar der brukartettleiken er større og brukaren har mindre nettverk av familie og venner, seier dagleg leiar Janne Hvidevold.

Brukaren avgjer

Ho har sjølv jobba i mange år i helse- og omsorgssektoren i kommunen, og har sett at det ofte er behov for eit privat alternativ.

– Eg har jobba i Kvinnherad kommune i 20 år, både i heimesjukepleia og på institusjon, og har vel sett at behovet er der. I kommunen er du jo avhengig av eit vedtak, men i privat helse og omsorg er det brukaren som avgjer kva som skal utførast.

- Annonse -

– Kva er det de kan tilby som ikkje kommunen kan tilby?

– Me tenkjer vel at me skal ha tid til ordentlig morgonstell og å setje oss ned og ete ein god frukost saman med brukaren, og kanskje gå ein tur ut saman. No fram mot jul kan me også hjelpe til med tilleggstenester som julebakst og å handle julegåver. Me ønskjer å kunne gi det vesle ekstra for brukaren.

Hvidevold fortel at dei allereie har smått starta opp med slike tenester i Kvinnherad kommune. Dei tilsette vil i første omgang pendle til Stord frå Kvinnherad før dei eventuelt etablerer seg med eige kontor her.

I mange byar har kommunane eit samarbeid med privat heimesjukepleiar. Bergen hadde ei ordning med «fritt brukarval» fram til ordninga vart avvikla i 2016. Hvidevold har førebels ikkje forhøyrt seg om det kan vere aktuelt for Stord kommune med eit form for samarbeid.

Kommunalsjef Knut Gram, foto: Jonas Sætre/Stord24

– Eg er jo positiv til eit eventuelt samarbeid med Stord kommune, men me har førebels ikkje vore i kontakt med kommunen.

– Spennande med private aktørar

I rådmannen sitt framlegg for 2018-budsjettet vert det føreslått å kutte 2,9 stillingar i heimebaserte tenester i kommunen. Kommunalsjef i Stord kommune, Knut Gram, seier at det iallfall ikkje er mangel på arbeid for ein privat aktør.

– Dette var nytt for meg. Men på generelt grunnlag har eg ikkje noko i mot at eit slikt tilbod. Det er iallfall nok av utfordringar å ta fatt i.

– Det er spennande med private aktørar, og eg tek gjerne ein prat med dei om kva det er dei tenkjer å jobbe med. Det er viktig for oss å vite om dei, seier Gram.