- Annonse -

Regjeringa fast på at ferjefri E39 skal realiserast over midtre trasé, med bru over Bjørnefjorden

Regjeringspartia Høgre og Frp blitt samde med samarbeidspartia i Stortinget, KrF og Venstre, om Nasjonal transportplan (NTP). Statsminister Erna Solberg presenterte planane for Hordaland på ein pressekonferanse i Arna i dag.

NTP vert ikkje presentert i heilskap før tett opp til påske, men allereie no ville regjeringa gjere offentleg at Hordaland får ein god del av pengesekken. Etter mykje att og fram dei siste vekene er det sannsynlegvis mange som no er letta over at Hordfast med ferjefri E39 ligg inne i transportplanen.

Det ligg an til at E39 kan kome med i den første delen av NTP, det vil seie at oppstarten vil skje i løpet av dei første seks åra. Finansieringa vil i såfall skje med bompengar, og statlege midlar vil kome på bordet først i andre periode.

Regjeringa vil difor måtte erkjenne eit løftebrot, med tanke på at tidlegare lovnader om byggjestart i 2018. Krf-leiar Knut Arild Hardeide forklarar løftebrotet slik overfor BT.

– Det var eit anna prosjekt me diskuterte den gongen. Det skulle koste 18–19-milliardar utan moms, no er det 43 inklusivt moms. Det er nesten ei dobling, det er heilt forskjellig. Men me lovar at prosjektet kjem, sa Hardeide.

- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Erna Solberg sa på pressekonferansen at ho ikkje kunne tidfeste byggjestart, men truleg vil det ikkje skje før i 2022 eller 2023.

Sjølv om det er staten som har ansvaret for planane om ny ferjefri E39 så var det fleire som var redd for signala som var sendt ut frå fylket skulle påverke framdrifta av planane.

Det starta med fylkesrådmannen i Hordaland, som i starten av februar melde at han gjekk inn for å droppe planane om fire felt og fartsgrense på 110 km/t for ny ferjefri E39, og heller gå for tofeltsveg med 90 km/t, for å få ned kostnadane. Førre veke vedtok også fylkesutvalet i Hordaland ei uttale som skapar endå meir uvisse om framtida til ny E39. Utvalet opna for å heller gå for indre trasé, samt å redusere til to felt dersom kostnadane med brukryssing over Bjørnefjorden blir for høge.