Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Fylkesmann Lars Sponheim er klar på at Stord vil tape på å stå aleine i utkanten av det nye fylket, men seier toget framleis ikkje er gått for å slå seg saman med Fitjar.

Formannskapa i åtte kommunar var fredag samla på Stord hotell i samband med at Samarbeidsrådet i Sunnhordland hadde invitert fylkesmannen i Hordaland Lars Sponheim til å informere om dei store regionale endringane som no er i ferd med å skje, og korleis dette vil slå ut for Stord og Sunnhordland.

Sponheim slo seg på brystet i høve til at Hordaland har fått til mange frivillige samanslåingar.

– Eg er den einaste fylkesmannen som har fått til så mange samanslåingar heilt utan å ha brukt tvang.

Negativt for Stord

Men den manglande tvangen i Sunnhordland, og særleg når det gjeld spørsmålet om samanslåing mellom Stord og Fitjar, vedgjekk Sponheim at bety negative konsekvensar for Stord.

- Annonse -
- Annonse -

– De lever i utkanten av fylket. Det er ein dårleg utvikling at de er i ein utkant. De må de sjølv gjere noko med. Det er ikkje i seg sjølv noko stor ulempe for Stord at det ikkje vart ein storkommune, men de må passe på at det ikkje blir nokre store ufordelar i framtida.

Det same inntrykket hadde ordførar Harry Herstad, som tok ordet under foredraget.

– Eg opplever at Stord har blitt mindre integrert i Hordaland som eit resultat av kommunesamanslåinga nord i fylket, sa Herstad.

Ikkje for seint

Trass i dei negative konsekvensane den manglande kommunesamanslåinga vil ha for Sunnhordland, meiner likevel Sponheim at det var ein god avgjersle å la vere å bruke tvang. Sponheim understreka at løpet ikkje er heilt køyrt i denne omgangen, dersom nokon skulle ombestemma seg.

- Annonse -

– Dersom nokon i Sunnhordland har veldig lyst å kaste seg på, så skal me nok klare å lage ei lomme den neste månaden.

– Sjå mot Haugesund

Uansett kva som skjer rundt kommunesamanslåing så oppmodar Sponheim Stord til å sjå sørover til Haugesund, på tvers av fylkesgrensene.

– No er det byregionar som gjeld. Det blir viktig med tanke på alt frå offentlege midlar til kollektivtransport. Difor oppmodar eg de til å byggje ein byregion saman med Haugaland. Eg trur de må tenkje så stort. Haugesund har dei same utfordringane som Stord ved at dei ligg i utkanten av eit fylke.

Sponheim leika også med tanken om at det kunne vore ein fordel å byggje ein stor regionkommune i framtida. Ikkje minst oppmoda han Samarbeidsrådet for Sunnhordland for å gå saman med den tilsvarande organisasjonen i Haugesund.

– Fylkesgrensa mot Rogaland vert ikkje rokka ved. Det er eg rimeleg sikker på.

Sponheim har likevel god tru på at Stord vil klare seg godt, men understreka at det må jobbast hardt og at ingenting kjem gratis når ein ligg i den utkanten som Stord no vil vere i, med tanke på den nye fylkesinndelinga.

– Eg har for lenge sidan fått ein oppleving av Stord som ein ekstremt dynamisk stad, med eit veldig offensivt næringsliv. Stord får til alt dei vil. Frå Oslo såg eg at det var Bergen og Sunnhordland som har vore dei tydelege kraftsentra i Hordaland. Sunnhordland var ein plass der ein tenkte litt større om kvarandre enn andre stadar i Hordaland, sa Sponheim.