Knut Øivind Markhus meiner redaktøren i Sunnhordland burde ha beklaga etter at avisa vart felt i PFU på fire punkt. Foto: PFU/Privat
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

LESERBREV: Jeg savner en viss ydmykhet og en beklagelse fra redaktøren i Sunnhordland etter at avisen ble felt i PFU, skriver Knut Øivind Markhus.

Av: Knut Øivind Markhus

Jeg ser i avisen at Bladet Sunnhordland er felt på fire punkter i Pressens faglige utvalg og har trykket dommen slik som de skal gjøre.

Nå skal ikke jeg ta stilling til den konkrete saken. Jeg kjenner den jo kun gjennom avisen, og da vet vi jo erfaringsmessig at alt ikke alltid er med.

Men det jeg savner er en viss ydmykhet og beklagelse fra redaktøren sin side overfor personen som ble hengt ut.

Tror nok på at redaksjonen mener dekningen av saken er innenfor godkjente rammer, men det ble faktisk en dom av det. Det kan ikke underslåes. Jeg er klar over at PFU ikke er et juridisk dømmende organ, men de gir en klar beskjed når reglene i vær varsom-plakaten er overtrådt.

- Annonse -

Tilfeldighetene gjorde at jeg på leting etter noe annet i Sunnhordland sitt fantastiske digitale arkiv, kom over spalten «for eiga rekning», med tittelen «sorry seems to be the hardest word», et innlegg som Kjetil Østrem skrev 14.12.2009. I innlegget, som for øvrig er meget godt skrevet, og har mye rett i seg, ber han en bedriftsleder «legge seg flat».

Hvorfor er da den samme Østrem ikke på banen og får redaktøren i Sunnhordland til å «legge seg flat» og be om unskyldning til de som er berørt av saken? Gjelder det andre regler for pressefolk, skal man verne sine egne? Er det ikke litt for enkelt å bare trykke en dom og så være ferdig med saken?

Jeg er fullt ut klar over at det ikke er kutyme i pressen å stå angrende frem i like store bilder som blir brukt med andre. Men med prisen «årets lokalavis» i hende burde redaktør Kydland og virkelig vist styrke og handlekraft.

De kan faktisk være med å sette en ny standard i redaktørmiljøet. En intern debatt om dette temaet kunne vært på sin plass. Det er ennå ikke for sent. Saken er ennå en «snakkis» i lokalmiljøet.

Da hadde man kanskje igjen fått respekt og tillit til både Bladet Sunnhordland og andre medier.

Det er det heller lite av hos meg for tiden.

- Annonse -