Foto: Norges Fotballforbund
- Annonse -

– Ho har vore eit svært godt førebilete som tillitsvald og leiar, skriv Norges Fotballforbund om Grete Fadnes.

Det årlege stipendet vert delt ut av Norges Fotballforbund til personar som har bidrege med lang og tru teneste for ein fotballl klubb, forbund og krets. På årsmøtet til NFF Hordaland vart det fredag bestemt at Grete Fadnes frå i IL Solid får årets stipend.

Fadnes har vore engasjert i Sagvågsklubben heilt sidan 1990-talet då dottera hennar begynte å spele fotball.

Mange tillitsverv

Ho fekk etter kvart mange tillitsverv i klubben, som nestleiar i fotballgruppa, Fair Play-ansvarleg, utdanningskontakt og styremedlem i hovudlaget. Ho var sentral då klubben søkte om å bli ein av ambassadørane for ‘Bent It Cup’ i 2007.

– Ho har vore oppteken av at alle skal oppleve gleden ved å spele fotball, eller ‘Rein Glede’ som er klubben sitt motto. Ho har vore eit svært godt førebilete som tillitsvald og leiar, der ho gjennom etablerting av gode møteplassar, turar og med eit smittande engasjement har evna å få mange til å ta tak som tillitsvalde og til å gleda seg over å få ta del i leiinga av klubben.

Har jobba for tettare samarbeid

Fadnes vert også rosa for å jobbe for eit tettare samarbeid mellom klubbane på Stord.

- Annonse -

– I tillegg til engasjement i eigen klubb, har ho også vist eit sterkt engasjement for å få på plass eit godt samarbeid mellom klubbane i sin sone. Her har ho i ei årrekke vore ein drivar for at det vert invitert til sonemøte for leiarar frå dei ulike klubbene.

Gjennom verva sine har ho invitert både fotballproffar, landslagstrenarar og fotballpresidentar til Sunnhordland.

Leiarstipendet frå NFF er på 2500 kroner.

- Annonse -