Stord folkeblbiotek. Foto: Stord kommune
- Annonse -

Frå slutten av november vil Stord folkebibliotek halde ope biblioteket i Kulturhuset når personalet ikkje er til stades.

– Dette blir ein vesentleg utviding, og noko me forventar vil auke besøkstala, seier biblioteksjef Bjørnar Withbro.

Ordninga med sjølvbetjent vil gjere det svært mykje enklare for folk å låne bøker på biblioteket. I dag har biblioteket opningstid mellom 10 og 16 med unntak av to dagar med kveldsope, samt ei kort opningstid på laurdagar frå 11 til 14.

Biblioteksjef Bjørnar Withbro. Foto: Stord kommune

Ope i helgene

Med den nye ordninga kan ein sjølv låse seg inn på biblioteket frå klokka 9 på morgonen og fram 20-tida på kvelden kvar dag, og fram til 18-tida på laurdagar og søndagar. Withbro trur dette blir eit stort løft for folkebiblioteket.

– Det passar jo ikkje for alle å kome i dei ordinære opningstidene. Det er jo til dømes ein del skiftarbeidarar på Stord som vil ha interesse av dette. Og dei utvida opningstidene i helgene vil vere veldig aktuelt for barnefamiliar som ikkje er på kulturhuset elles.

- Annonse -
- Annonse -

Biblioteksjefen er ikkje uroa over at uvedkomande vil ta seg inn i biblioteket når ikkje personalet er personal til stades.

– No er det jo etter kvart mange bibliotek som har dette, og det er gjennomgåande gode erfaringar frå heile landet. Me har jo kameraovervaking og kontrollmekanismar i systemet, så me har jo høve til å sjå når ting går gale. Samtidig er jo dette ein tillitssak.

- Annonse -

Som på treningssenter

For å nytte seg av ordninga må ein verer over 18 år eller over 15 år med underskrift frå føresette. Ein må ha lånekort og pinkode for å kunne gjere bruk av denne sjølvbetente ordninga, og på førehand skrive under ein kontrakt.

– No er me jo interessert i kundar med ein skrivande kontrakt på at du er interessert i å bruke ordninga, slik som ved treningssentre. Me har laga ein enkel kontrakt som folk må skrive under som vil gi dei tilgang.

Ein har også høve til å opphalde seg i biblioteket, og til dømes lese avisar. Withbro seier at dei også vurderer om det skal vere høve for bruk av PC-ar.

Biblioteket på Fitjar har innført ei tilsvarande ordning med sjølvbetjening tidlegare.