Sunnhordland tingrett.
- Annonse -

Ein 20 år gammal mann frå Karmøy blei svært utagerande då han hamna på legevakta på Stord.

20-åringen var på julebord med jobben i Leirvik sentrum i slutten av november i fjor. Då drakk han så mykje alkohol at han vart tydeleg berusa. Etter ein handbak-konkurranse med ein kollega fekk han ein skade i handa, og oppsøkte legevalta på Stord rundt midnatt.

Etter at legevaktspersonalet gav han tilbakemelding om at det ikkje var brot i handa, ville han ikkje akseptere dette. Han blei difor sur og aggressiv mot personalet.

Sparka mot politibetjenten

Det førte til at legevaktspersonalet måtte få fysisk kontroll på han og la han i bakken, og ringte så til politiet. Han blei så iført handjern, men haldt fram med å vere verbalt utagerande.

Etter ei stund meinte politibetjenten at 20-åringen var roleg nok til å sitje på ein stol. Men då han igjen blei fysisk utagerande måtte dei legge han i bakken endå ein gong. Han blei liggande på ryggen med politibetjenten sitjande på overkroppen hans. Trass i dette tok han sats og retta eit spark mot hovudet til politimannen, noko han mislukkast med.

Då han låg på bakken kom han med fleire drapstrugslar mot politimannen. Han retta blikket i augene hans og sa «gi meg eitt minutt aleine med deg og eg skal drepe deg».

- Annonse -

Etter kvart kom ein ny politipatrulje til staden, som fekk sett på fotjern og spyttmaske på tiltalte, på grunn av at han spytta rundt seg.

På veg til arresten i Haugesund kom han med ukvemsord mot ein annan politibetjent.

Erkjente straffskuld

I Sunnhordland tingrett erkjente 20-åringen straffskuld for samtlege tiltalepostar, sjølv om han har forklart at det er mykje han ikkje hugsar frå kvelden.

Retten er ikkje i tvil om at forholda er så alvorlege at dei normalt skal straffast med fengsel utan vilkår, då det er snakk om forsøk på grov vald mot ein offentleg tenestemann.

– Tiltalte retta eit spark mot hovudet til politibetjenten, noko som har stort skadepotensiale. Vald mot offentleg tenestemenn skal medføre fengsel utan vilkår med mindre det føreligg heilt spesielle grunnar, skriv retten.

Retten meiner fengselsstraff også er ein riktig straff for drapstrugslane. Når det gjeld dei andre forholda meiner retten at dei isolert sett bør straffast med bot.

Har teke tak i problema sine

Men det kjem 20-åringen til gode at han har erkjent at han får ein ukontrollert åtferd under påverknad av alkohol. Han har tatt tak i problemet ved å frivillig legge seg inn på ein DPS-klinikk, der han mottek behandling for rusproblema sine.

Retten meiner 20-åringen er i ein god rehabiliteringssituasjon, og meiner ein fengselsstraff vil kunna øydelegge framgangen han har hatt.

Dermed kom retten fram til å dømme han til 30 timars samfunnsstraff i staden for fengsel. Han må også betale sakskostnadar på 3000 kroner.

Den unge mannen er tidlegare straffa for liknande forhold.