Daniel Isdal frå Stord reagerer på Jens Thoresen sine utsegn. Foto: privat/Wikimedia Comons
- Annonse -

DEBATT: Jens Thoresen framstår på ingen måte som ein god trygg vaksen. Spesielt ikkje for barn på Stord Ungdomsskule som slit med å akseptera seg sjølv, skriv Daniel Isdal.

Av: Daniel Isdal, Stord

Dette brevet vart sendt til rektor ved Stord ungdomsskule i frustrasjon 10.09.18:

Etter dagens oppslag frå ein av lærerane ved Stord ungdomsskule blir eg skremd. At ein lærar som også skal vera forbilde for elevar kan ha slike hatefulle holdningar er skremmande! Tenk deg dei elevane som må gå gjennom dette, ha han som lærar gjennom 3 år – elevar som slit med å akseptera seg sjølv, er redd for kva familie, venner og samfunnet forøvrig skal meina. I tillegg skal dei elevane ha ein lærar som viser ekstreme holdningar. Det Pastor/lærar Jens Thoresen gjer her er etter mi meining uthenging/mobbing/trakassering av ein minoritet i samfunnet vårt.

Han skriv også at han som pastor er forplikta til å gi etisk rettleiing. Etisk rettleiing? Rettleiing? Altså mobbing? Oppfordrer her unge mennesker til å ikkje komma fram med legningen ein har? At det er feil? At det er noko galt med dei?

I tillegg uttaler han at han ber for sjuke, han ber for styrke til svake. Og for synderar! Tenk deg elevane igjen som slit med å akseptera seg sjølv – elevar på 13-14 år som les dette der dei får beskjed via media at dei er synderar (at det å elska eller vera forelska i samme kjønn er synd).

- Annonse -
- Annonse -

Eg husker forresten eg hadde Thoresen som vikar når eg gjekk på Stord Ungdomsskule, om eg ikkje husker heilt feil skulle me ha matte. Me fekk undervisning i Kristendom der han meir enn mindre forkynna for klassen.

- Annonse -

Lærarar ved skular skal og bør vera forbilder på og utanfor skulen, dei skal vera gode trygge vaksne! Jens Thoresen framstår på ingen måte som ein god trygg vaksen. Spesielt ikkje for barn på Stord Ungdomsskule som slit med å akseptera seg sjølv. Eg undrer også på timingen av dette? Det er stort fokus på sjølvmord om dagen. Eg lurar på kor mange av dei over 500 som tar livet sitt fordi dei slit med å akseptera seg sjølv? Fordi dei føler seg uthengt, stigmatisert og mobba av slike som Thoresen. Thoresen har og har garantert hatt elevar som føler seg undertrykt og levd i frykt på skulen med tanke på Thoresen sine haldningar.

Eg blir trist og skremd over at det eg kallar ekstremistar får lov til å undervisa ved Stord Ungdomsskule. Heldigvis er han pensjonert når mine barn skal starta på Ungdomsskulen.

Eg veit at dette ikkje er di skyld, eg forstår du må svara slik du gjer i media, eg forstår at dette nok er vanskelig å handtere på ein god måte.

Eg ynskjer deg ein fin dag! Og håpar å sjå oppmøte frå Stord Ungdomsskule under Pride på Lørdag- det treng elevane ved skulen, dette treng minoriteten ved skulen som har anna seksuell legning enn kva Thoresen aksepterer. Elevane treng å sjå støtte og ikkje intoleranse.