Ordførarane i Sunnhordland kjem med sterk kritikk mot fylkesordførar Pål Kårbø sitt utspel om å vrake Hordfast.
- Annonse -

Debatt: Pål Kårbø har ikkje heimel i eige fylkesting når han forsøker å nedprioritere eit av landets viktigaste vegprosjekt, skriv ordførarane i Sunnhordland i ei felles uttale.

Det er svært uheldig at han òg bryt mangeårig semje om Hordfast og det eit svik mot det viktige partnarskapet med LO og NHO.

E39 Hordaland er eit av landets viktigaste vegprosjekt. Hordfast skal binde saman Vestlandets to største byar, med ferjefritt vegsamband. Dette vil nasjonalt ha svært store og positive ringverknader. E39 er regionalt og nasjonalt eit viktig prosjekt.

Vikarierande fylkesordførar Pål Kårbø gjer eit av landets viktigaste samferdsleprosjekt til eit lokalprosjekt. Uttalane til Pål Kårbø er sjølvtekt og ikkje heimla i politiske vedtak, det skapar samstundes utryggleik rundt eit av landets viktigaste samferdsleprosjekt. Det er svært uheldig og stikk i strid med det Hordaland fylkeskommune sjølv har gjort vedtak om. Uttalene til vikarierande fylkesordførar er i strid med vedtak som er gjort i kommunane, og ønskje til næringsliv og innbyggjarar.

Ordførarane i Sunnhordland minner vidare om at dette er eit statleg vegprosjekt og ikkje fylkeskommunalt. Fungerande fylkesordførar tar difor på seg ei rolle som han ikkje skal eller bør ha.

Ordførarane i Sunnhordland ber Hordaland fylkeskommune snarast følgje eigne vedtak, og sørgje for at det viktige samarbeidet med LO og NHO vert gjenoppteke.

- Annonse -

Sunnhordland, 24. april 2017,

Morten Storebø, Austevoll kommune
Odd Harald Hovland, Bømlo kommune
Siri Klokkerstuen, Etne kommune
Wenche Tislevoll, Fitjar kommune
Peder Sjo Slettebø, Kvinnherad kommune
Harry Herstad, Stord kommune
Jorunn Skåden, Sveio kommune
Kåre Martin Kleppe, Tysnes kommune

- Annonse -