Ungane i Sævarhagen FUS-barnehage fekk ikkje lenger høve tli å dra på båttur. Det same gjaldt ungane i Sagvåg maritime barnehage. Foto: Sævarhagen FUS barnehage
- Annonse -

Gladmelding til barnehagar på Stord, som har måtta la båten stå etter regelskjerping frå direktoratet.

Direktoratet fekk mykje motstand då dei i fjor bestemte å innføre strenge reglar for å la barnehagar, skular og liknande ferdast i båt.

Reglane ville ført til at barnehagar og andre organisasjonar blir definert inn under næringsverksemd, og har same tryggleikskrav som kommersiell båtdrift. Det betyr at båtførar må ha fritidsbåtskippersertifikat for å ha lov å ta med borna i båt, i tillegg til at føraren må ha teke eit tryggleikskurs på 120 timar.

Det kom svært mykje protestar mot forslaget, blant anna frå dei to maritime barnehagane på Stord som disponerer eigen båt: Sævarhagen FUS barnehage og Sagvåg maritime barnehage.

– Me kan dessverre ikkje bruke båten i barnehagen i ei tid framover no, skreiv dagleg leiar i Sævarahagen FUS barnehage, Elisabeth Totland.

Men no snur Sjøfartsdirektoratet.

- Annonse -

– Inntil nytt regelverk trer i kraft kan barnehagar, skular og leirskular halde fram sine aktivitetar knytt tl sjøvett og opplæring som før, er meldinga frå direktoratet.

Det er altså ikkje snak om ei permanent ordning, men eit unntak frå regelverket før dei nye reglane er på plass.

- Annonse -