Åge Stokken. Foto: privat
- Annonse -

Les Åge Stokken sitt dikt som han framførte under julelys-tenninga i Sagvåg sentrum i helga.

Av: Åge Stokken

Og gå usynleg gjennom livet aleina er langt ifra greit
da e’ nåke med da om og sjå og bli sett,

Du kan stå der samla; ein smilande flokk,
men om latteren runger betyr ikkje da at alle har da godt,
og oppdaga innvendig sorg, da e’ ikkje lett,
da handla litt om og sjå og bli sett,

Om overgrep, vold, ein skjulte heim full av rus,
åpne, skjulte innvendige sår bak fasaden av eit nymala hus,
ein må åpna augo og lata blikket ver bredt,
visa at me ser deg, at du er sett,’

Me må ikkje ver blinde og tru alltid at allting
er glede og lått,
da e ikkje alltid alle har da so flott,
men om me står saman, og me passe litt på,
dei som treng og bli sett veta, at me har lært oss å sjå

- Annonse -