Winns skal levere kjøleanlegg for Johan Castberg-skipet, som skal byggast på Kværner Stord. Teikning: Statoil
- Annonse -

Kværner har signert ein kontrakt med Statoil for leveransen av modulane til plattformdekket samt sammenkopling til produksjonsskipet for Johan Castberg feltet.

Kontrakten er verdt rundt 3,8 milliardar kroner. Kontrakten vil gi positive ringverknader for eit breidt spekter av Kværner sine underleverandørar i norsk industri, heiter det i ei pressemelding frå Kværner.

– Me er tilfredse med at me er valt som leverandør til eitt av dei viktigaste prosjekta i den globale olje- og gassmarknaden. I tillegg er det ein strategisk fordel for Kværner at me vidareutviklar ekspertisen vår på flytande produksjonsskip, ettersom komande feltutvuklingsprosjekt truleg vil nytte liknande konsept, seier konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan.

Arbeid til 2000 i Kværner

Inkludert ringverknader for underleverandørar, tenesteleverandørar og liknande er kontrakten venta å generere arbeid for omtrent 4800 personer. 2000 av desse vil vere Kværner-tilsette.

Kværners sitt eige avanserte anlegg på Stord skal fabrikkere modulene for gassinjeksjonen, re-kompressoren og separasjon, medan Kværner sitt spesialiserte anlegg i Verdal skal fabrikkere modulen for handtering av sjøvatn og hovudpakken for røyr, skriv konsernet.

Skroget, som inkluderer bustadkvarteret som vert produsert i Singapore, vil bli levert til Stord hausten 2020. Installasjonen av alle modulane vil då starte umiddelbart.

- Annonse -
- Annonse -

Produksjonsskipet vil bli testa og ferdigstilt på Stord før planlagt utslep til feltet i første kvartal 2022.

Grunnlag for investeringar

– Dette prosjektet viser at forbetringane me har gjennomført i samband med kostnadar og produktivitet i løpet av dei seinare åra har styrka konkurranseevna i høve andre leverandørar. Denne kontrakten gir eit grunnlag for Kværner til å halde fram å investere i anlegga våre og organisasjonen for å forbetre konkurransekraftaften ytterlegare, seier Haugan.

Ein av investeringa Kværner no gir grønt lys for er den planlagte storutvidinga av verftsområdet og dokken på Kjøtteinen.

- Annonse -

– Dette prosjektet viser at forbedringene vi har gjennomført i forbindelse med kostnader og produktivitet i løpet av de senere årene har styrket vår konkurranseevne i forhold til andre leverandører. Industriens betydelige forbedringstiltak er også grunnleggende i å gjøre Johan Castberg og andre prospekter attraktive og lønnsomme å utvikle. Denne kontrakten gir et grunnlag for Kværner til å fortsette å investere i både våre anlegg og i vår organisasjon for å kunne forbedre vår konkurransekraft ytterligere, sier Haugan.

Tøff konkurranse

Statoil fortel om ein tøff konkurranse under tildelinga av kontrakten.

– Det har vore tøff internasjonal konkurranse om kontrakten, og me ser fram til eit godt samarbeid med Kværner i åra som kjem. Norske leverandørar har nok ein gong demonstrert konkurransekraft, seierTorger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Investeringskostnadane på Castberg-feltet er berekna til 49 milliardar kroner.