Slik
- Annonse -
  • Kommunestyret vedtok i dag at det ikkje skal byggjast multihall i Sagvåg slik som hallforkjemparane i Solid ville, men ein mindre fleirbrukshall.

Høgre, Frp og Venstre røysta i mot framlegget til rådmannen, og ønskja ei større multihall i tråd med ønskjet til hallkomiteen.

Men det var ikkje mange nok røyster mot koalisjonen beståande av Ap, SV, SP, Krf, Mdg og halve Stordlista som gjekk for ei mindre multihall tilsvarande den som ligg i Nordbygdo.

– Dessverre ville ikkje dei andre partia satse på ein stor multihall, men gjekk inn for ein vanleg fleirbrukshall. Set tykkjer me er synd, spesielt for alle dei ungdommane som uttrykte eit ønskje om ein samlingsplass og betre tilbod i bygda deira, skriv Geir Angeltveit i Venstre i ein kommentar.

Rådmannen var i innstillinga si negativ til multihall i Sagvåg, basert på konsulentrapporten som kommunen hadde bestilt, der det vert konkludert med at prisen vert vesenetleg dyrare med ein multihall i høve til ein fleirbrukshall.

Ifølgje rapporten som hallkomiteen har utarbeidd er kostnadane med mulithall lågare, då dei har teke utgangspunkt i modulbygg som er billegare å byggje og å drifte.

- Annonse -

Komite for oppvekst og utdanning handsama saka i slutten av februar. Dei gjekk i mot rådmannen sin konklusjon, då dei vedtok ei innstilling på at det vidare arbeidet med fleirbrukshall skal gjennomførast i nært samarbeid med hallkomiteen i Sagvåg / Litlabø, og at det gjennom dette samarbeidet må det også koma frem om planar for ein multihall kan gjennomførast.

Forskjellen på ein multihall og ein fleirbrukshall er at førstnemnde kan ha fleire aktivitetar samstundes, som fotball, turn og klatring, medan ein fleirbrukshall har eit mindre areal som avgrensar bruken.

- Annonse -