Ny restaurant og pub flytter inn i desse lokala, etter at Sagvågståvo Kafe & Heistårnet Pub la ned i november 2018. Foto: Arkiv
- Annonse -

Puben i Sagvåg stengte dørene i november. No har selskapet slege seg konkurs. 

– Det blei opna konkurs fredag ettermiddag. Det som er lagt til grunn i tingretten er ein samla gjeld på 843.560, fortel bustyrar Øyvind Gaute Berg i Borgen Advokatar.

Konkursen til Sagvåg Pub & Kafé AS kjem få veker etter at puben la ned drifta.

Berg opplyser at selskapet har opplyst at det er verdiar i buet på 335.000 kroner.

– Dette går på inventar og driftstilbehør som møblar, kjøkkenmaskinar og anna.

Vil møte dei tilsette

Verksemda hadde tre tilsette, og desse skal i følgje selskapet ha blitt sagt opp før konkursbegjæringa.

- Annonse -
- Annonse -

– Når det gjeld omfang av lønskrava er det for tidleg å seie noko om det, då me ikkje har hatt møte med dei tilsette. Me reknar med at dei har nokre lønskrav, som ubetalte feriepengar.

- Annonse -

– Me går no i gang med å føre oversikt over buet. Så er det å gjennomføre møte med dei tilsette og sørgje for at dei får oppseiingane sine, og me vil hjelpe dei med utbarbeiding av skjema for lønskrava.

Begge utestadane kan forsvinne

Sagvåg Pub & Kafe AS blei starta i 2015. Det har sidan då vore i ein skarp konkurranse med nabopuben over gata, Gruo Pub.

Men også for tradisjonsrike Gruo Pub er framtida uviss. Sunnhordland skreiv i november at innehavar Gerd Myhre Thorland (68) har bestemt seg for å gi seg. Ho ser no etter nokon som kan overta drifta av puben frå årsskiftet.

Dermed kan utfallet bli at Sagvåg går frå to til ingen utestadar i løpet av kort tid.