Russeartisten "El papi". Pressefoto
- Annonse -

Lesarbrev: Det er trist at av de ca. 300 betalende gjestene så var det et par som drakk seg så full at ambulanse måtte tilkalles.

Av: Dennis Kiil,
manager for artisten «El Papi»

Som medarrangør – med ansvar for leie av lokalet, artist (DJ) og musikkanlegg – er det trist at av de ca. 300 betalende festdeltakerne, hvorav ca. 250 ungdom møtte opp så var det et par som drakk seg så full at ambulanse måtte tilkalles. Den lokale arrangøren stilte med ca. 15 vakter. Eieren av lokalet opplyste at stedet var godkjent for 300 gjester.

Alt lå slik sett til rette for en god ramme for ungdomsfesten. Slik jeg har forstått situasjonen som oppsto med den overstadige berusede gjesten, var det nettopp de lokale vaktene som tilkalte helsepersonell for å være på den sikre siden da ungdommene trengte hjelp. Jeg har også forstått det slik at det var vaktene som og passet på vedkommende til helsepersonale ankom.

Det spesielle med episoden var at helsepersonellet opplevde at de ikke kom frem til pasienten i folkemengden og at de derfor tilkalte politiet – et lokal-politi vi for øvrig hadde god dialog med før festen.

Ryktene om at helsepersonellet «ble angrepet» av ungdommen har heldigvis vist seg å ikke ha rot i virkeligheten. Som ansvarlig for musikken inne i lokalet opplevde også jeg (og min kollega) at flere av ungdommen hadde drukket så mye at vi bestemte oss for å skru av musikken og således avslutte festen ca. kl. 23:30, – en og en halv time før opprinnelig plan.

- Annonse -

Det er trist, men jeg føler samtidig behov for å understreke at selv om det var samlet mange feststemte ungdommer på en plass, opplevde jeg aldri til dragninger til vold eller annen destruktiv adferd. Jeg var selvsagt edru og under mine runder i og utenfor lokalet ville jeg snappet opp destruktiv adferd. Det gikk også relativt greit å rydde opp dagen etter. Slik sett synes jeg majoriteten av ungdommen rundt Stord oppførte seg flott.

En utfordring for arrangører av slike arrangement er jo at yngre ungdommer trekker mot arrangementet. Det må vaktene ta høyde for, men vi har jo ingen anledning til å sperre av et større område, og kan heller ikke opptre som foreldre og nekte ungdom å spasere ut i det fri.

Selv tar vi lærdom av oppdraget hvor vi ved neste anledning vil gjøre det enda tydeligere i kontrakten at lokale arrangør ikke bare stiller med vakter, men at det tydelig må fremgå at det er de (og ikke vi som stiller med musikken) har ansvaret for sikkerheten for sine gjester.

Å opprette dialog med politiet er også viktig. Det gjør vi alltid, slik at de med sin lokalkunnskap kan patruljere og kontrollere der ungdommen ferdes.

Ut over redegjørelsen vil jeg kort opplyse dere om at kilden som dere har brukt som hovedkilde ikke var på festen. (PR-Sjef Madeleine Pedersen) Jeg har heller aldri snakket med henne før eller etter festen, og for meg er det betryggende å motta støttende meldinger fra de lokale som faktisk var tilstede som arrangører.

Jeg vet ikke hva motivene til den lokale PR-sjefen er, men det virker som den uriktige, i beste fall premature påstander som har trigget en prosess som ukritisk har blitt brukt og fungert som «bensin på bålet» i den nasjonale debatten om russens festing. PR-Sjefen har også kommet med fakta feil og usanne påstander jeg kan med sikre kilder og beviser si at ikke er sannheten.

- Annonse -
Forrige artikkelFinaleplassen glapp akkurat for Kårbø
Neste artikkel«Nye Veier» ønskjer å ta over ansvaret for ny E39 mellom Stord og Os