Eyad Ibrahem Alawak har i lengre tid fungert som imam. No er han blitt erstatta med ein ny imam. Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Brannvesenet har stengt det vesle kjellarlokalet til Stord Islamske Kultursenter i Borggata. No ber trussamfunnet kommunen om hjelp.

Som Stord24 tidlegare har skrive er Stord Islamske Kultursenter det største og raskast veksande trussamfunnet på Stord, med nær 400 registrerte medlemmer.

Det er difor lenge sidan organisasjonen har vekse seg ut av det trange kjellarlokalet i ein gammal bygning i Øvre Borggata. No har Stord brannvesen vore på inspeksjon og slått fast at her kan dei ikkje lenger vere. Trussamfunnet har fått forbod om å nytte lokalet, og er difor utan fast stad å vere.

– Me meiner at dette ikkje er ein eigna plass til å ha ein moské. Det er for lite til i høve til talet på personar som oppheld seg der, og det er korkje skilta etter naudutgangar eller brannalarm, eller nokon ting, seier brannsjef på Stord, Børge Presthaug.

At trussamfunnet har brukt lokalet i sju år har gått under radaren til brannvesenet.

– Me har ikkje visst om det i det heile teke, så sånn er livet.

- Annonse -
I kjellaren på dette lokalet i Øvre Borggata har Stord Islamske Kultursenter halde til i sju år.

Ber om hjelp

I eit brev til kommunen skriv talspersonen for moskeen, Eyad Ibrahem Alawak, at han vonar Stord kommune kan hjelpe dei med å skaffe eigne lokale, slik at deira barn og kvinner kan lære om religionen sin og der nordmenn og ikkje-muslimar på Stord kan skaffe seg informasjon om islam.

– No har ikkje barna våre og kvinnene våre nokon stad der dei kan dra for å lære om religionen sin, seier Alawak til Stord24.

Han presiserer at dei ikkje er ein moské, men eit islamsk kulturhus.

– Det er ein stad der også ikkje-muslimar kan kome og få informasjon om islam. Det er ein stad for alle, men muslimar brukar det mest for å be og for å ha undervisning om islam, seier Alawak til Stord24.

Stord islamske kultursenter fekk i fjor meir enn 30 nye medlemmer.

Svært stor medlemsvekst

Trussamfunnet har opplevd ein stor medlemsvekst dei siste åra, med over 100 medlemmer dei siste fem åra. No fortel Alawak at dei er i ferd med å registrere nye 100 medlemmer.

– I dag er me rundt 380 registrerte medlemmer. No vil me sende nye 100 namn til styresmaktene, så me er difor snart nesten 500 medlemmer her på Stord. I tillegg har me mange folk på Bømlo og Fitjar som kjem til Leirvik for å samlast.

Alawek fortel at dei i lokalet i Borggata, som neppe kan telje meir enn 30 kvadratmeter, har fått plass til maksimalt 60 personar som ber samtidig. Trussamfunnet har forsøkt å finne lokale på eigen hand, men dei har ikkje hatt økonomi til det.

Ikkje råd til å kjøpe

– Me har rundt 800.000 på kontoen, og det billigste eigna lokalet me har funne kostar 2,5 millionar kroner. Det er også for dyrt for oss å leige eit lokale som ligg sentralt på Leirvik.

– Kvar gong me har større arrangement, som Eid (høgtida som markerer slutten av fastetida ramadan, red. merk.), må me leige lokale i kulturhuset og på Vikahaugane. Me prøver å finne større og meir komfortable stader.

– Må de ha to seperate rom for kvinner og menn?

– I utgangspunktet må me det, men me kan også løyse det ved å ha skillevegg mellom.