lørdag, 22. februar 2020
- Annonse -
Heim Nyhende Næringsliv Regjeringen vil gi Bømlo ny fiskerihavn til 197 millioner

Regjeringen vil gi Bømlo ny fiskerihavn til 197 millioner

596
Fiskerihamna vil ligge i Hovlandsvågen på Bømlo, foto: Google Maps
- Annonse -

Fullfinansiering av prosjektet legges inn i andre halvdel av Nasjonal Transportplan, og kan realiseres etter 2024.

Av: Gerdhard Flaaten, Maritime.no

– Vi håper dette kan bli en vitamininnsprøyting, og at de ser at Stortinget er på lag med dem, sier Helge Andre Njåstad (FrP).

Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre er enig om å legge Bømlo Fiskerihavn inn i ny nasjonal transportplan (NTP), som legges frem før påske.

Regjeringen mener etablering av fiskerihavn ved Langevåg vil gi økt verdiskapning for fiskerinæringen i regionen, og bidra til å opprettholde og videreutvikle fiskeri og havbruksnæringen generelt i Bømlo kommune.

- Annonse -
- Annonse -

Målet med utbyggingen er at fiskeflåten skal få en trygg og god liggehavn, og at man ikke skal måtte oppsøke flere havner for å få utført forskjellige tjenester.

– Det har vært jobbet godt fra næringslivet, som har solgt inn prosjektet godt og vist at her er det vilje til å satse. Det har gjort stort inntrykk på oss i disse tider med stor arbeidsledighet på Vestlandet, sier Njåstad.

– En seier å være nevnt

Selv om prosjektet innlemmes i NTP, må fortsatt pengene bevilges over statsbudsjettet før byggingen kan starte.

Generelt er det mer usikkerhet knyttet til prosjekter som ligger i andre halvdel an NTP, altså lenger frem i tid, enn de som ligger i første del.

– Hvorfor legges dette i andre halvdel, altså seks år frem i tid?

– Det har vært stramme prioriteringer, og i første periode er det ekstra stramt med påbegynte prosjekter som gir en del bindinger.

– Hvor sannsynlig er det at prosjektet blir en realitet?

- Annonse -

– Vi har ambisjoner om å bygge dette, og jeg tror ikke bømlingene heller hadde forventet at det skulle komme i første runde. Bare det å nå være nevnt i NTP er en seier for Bømlo, sier Njåstad.

Negativ samfunnsverdi

En ny fiskerihavn har lenge vært etterspurt på Bømlo.

For et drøyt år siden gjennomførte Vista Analyse en forenklet samfunnsøkonomisk analyse av ny fiskerihavn på Bømlo, på vegne av Kystverket.

De konkluderte blant annet med at tiltaket har en negativ samfunnsøkonomisk nytte på 117,9 millioner kroner.

– Det er en skrivebordsøvelse. Det samme opplevde vi i Austevoll, da vi bygde fiskerihavn der, samfunnsnytten var beregnet å være negativ. Men i praksis ser vi at det har stor samfunnsverdi. Det er ikke alt utrederne får med seg, og heldigvis er det politikerne som bestemmer og ikke matematikerne, sier Njåstad.

Sjette største fiskerkommune

Utbygging av fiskerihavnen vil ifølge regjeringen tilrettelegge for å kunne gi et samlende tjenestetilbud med bunkersstasjon, proviantering, elektromekanisk og IT tjenesteyting, notbinger for lagring av nøter og redskaper, dokk, miljøstasjon for lokalt oljevern, mottak og sikker håndtering av avfallsprodukter, ifølge regjeringen.

– Bømlo er en stor fiskeri- og havbrukskommune. Det er kun fem andre kommuner som har registrert flere yrkesfiskefartøy enn Bømlo. I en krevende tid for offshore-sektoren er dette et viktig signal og en riktig prioritering, sier Knut Arild Hareide (KrF).

– Fiskerinæringen har utviklet seg mye siden dagens havner ble bygget, blant annet på grunn av nye fartøy. Derfor er det viktig å bygge ut infrastrukturen for å skape nye arbeidsplasser, sier Terje Breivik (V)

– En svært gledelig sak for en viktig næring, for Bømlo og for landsdelen. Regjeringen viser med dette at når lokale næringsinteresser har framtidsrettede planer og finansierer sin del, så stiller Staten opp med sin del. Dermed får vi på plass den avgjørende moloen og kan bygge ut havna, sier Øyvind Halleraker (H).