Equinor-plattformen Njord A. Foto: Adrian Søgnen
- Annonse -

Petroleumstilsynet avdekket regelbrudd innen arbeidsmiljø, materialhåndtering og løfteutstyr.

Av: Marie Misund Bringslid, Sysla.no

Det var i midten av november i fjor at Petroleumstilsynet førte tilsyn med Njord A, som ligger ved Kværner Stord sitt verft for modifikasjoner.

Tilsynet var en del av modifikasjonsprosjektet for Njord A, som skal gi innretningen lenger levetid på feltet, skriver Petroleumstilsynet i sin tilsynsrapport.

Flere avvik

Tilsynet har identifisert følgende avvik og forbedringspunkt på Njord A:

  • Mangelfull styring av arbeidsmiljø
  • Manglende overordnet filosofi for materialhåndtering
  • Manglende samsvarsmåling mellom nytt og gammel regelverk innen materialhåndtering
  • Organisering av operasjonelt ansvarlig og mulighet for å klarere og lede på en forsvarlig måte

– Omfang av modifikasjoner i boremodulen har blitt endret og utvidet underveis i prosjektløpet. Samtidig har en ikke fått tilpasset og systematisert oppfølgingen av arbeidsmiljø til det nye arbeidsomfanget, heter det i rapporten.

- Annonse -
- Annonse -

Tilsynet peker også på en rekke forhold hvor en har tatt valg som ikke har vært optimale med sikte på godt arbeidsmiljø.

- Annonse -

– Selv om det er sent i prosjektet, er det likevel en rekke beslutninger med arbeidsmiljømessige konsekvenser som ikke er tatt, skriver tilsynet.

– Ikke fulgt opp systematisk

Det trekkes også frem at materialhåndteringen på innretningen ikke er sett på som en helhet som dekker både den eksisterende delen av innretningen, og det som inkluderes i prosjektet som følge av endringer eller modifikasjoner.

Videre skriver tilsynet at Equinor ikke har fulgt opp prosjektet på en systematisk måte for å sikre beslutninger som gir et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og at beslutningsgrunnlaget for tiltak ikke har vært tilstrekkelig.

Petroleumstilsynet har bedt Equinor redegjøre for hvordan de vil håndtere avvikene som er identifisert. Fristen er satt til 4. april.