Redaksjonen i Radio 102: Frå venstre: Monica Thorsen, Eivind Kallevik, Thor Magnar Thorsen og Egil Houeland
- Annonse -

Ny DAB-sender under oppsetjing vil opne eit nytt marknad for lokalradio i Sunnhordland. Radio102 er klare for å ta ein jafs av marknaden.

I desse dagar vert det sett opp ein ny DAB-sendar på Midthaugen utanfor Leirvik sentrum. Det vil vere den første DAB-sendaren i Sunnhordland for lokalradio. Haugesund-baserte Radio 102 er allereie klare for å etablere seg sterkare i Sunnhordland.

– Dette er eit område me ikkje har hatt god dekning på FM så det skal bli spennande å sjå om me også kan få eit visst fotfeste i denne regionen, sier ansvarleg redaktør i Radio 102 Thor Magnar Thorsen.

Sender stoff frå Sunnhordland

Han fortel at radiokanalen i dag har jamleg stoff frå Stord og Sunnhordland, trass i at dei har få lyttarar i regionen.

– Sjølv om me ikkje sender så veldig mykje frå Stord og Bømlo så er det slik at når me lagar radio så skjer det stadig vekk at me dekkjer store ting frå Sunnhordland. Det handlar ikkje berre om at me tenkjer det er interessant for dei som bur der, men fordi det også er interessant for lyttarar i Haugesund og Karmøy.

- Annonse -

For den Haugesunds Avis-eigde radiokanalen, som lever utelukkande av annonseinntekter, er det naturleg nok pengar å hente på nå ut til fleire.

– Det som er interessant er jo at det på sikt kan vere eit argument overfor dei store lokale annonsørane at me når ut til eit større publikum. Samtidig kan det vere interessant viss det skjer store ting på Stord og området rundt så kan radio vere ein del av denne annonseringa.

Kan ikkje love auka satsing

Ansvarleg redaktør Thor Magnar Thorsen i Radio 102.

Når det gjeld auka satsing på lokalstoff frå Sunnhordland så kan ikkje Thorsen love noko, men meiner dei har meir stoff frå Sunnhordland enn folk er klar over.

– Eg trur folk på Stord som hadde høyrt på Radio102 i løpet av ein månad hadde blitt overraska over kor mykje stoff me har frå Sunnhordland.

Thorsen trekkjer særleg fram musikklivet, der kanalen har hatt studio-konsertar med både Bastard og Shanty-koret i radiosendingane sine.

Sendaren i drift neste veke

Det er Haugaland kraft som har fått oppdraget å byggje ut konsesjonsområdet i Sunnhordland. DAB-sendaren ved Leirvik vil vere i drift allereie i neste veke.

– I første omgang er det sett opp ein sendar ved Midthaugen på Leirvik. Det er berre snakk om dagar får me går på lufta med sendeblokka. Så vil me jobbe med å finne ut kor sendar nummer 2 skal vere. Målsetnaden er å få god dekning i heile Sunnhordland, fortel teknisk- og driftsansvarlig Trond Notland i Haugaland Kraft.

Radiolyttarar vil ikkje merke noko til dette utanom at det dukkar opp fleire kanalar i radiolista. Notland fortel at lokalradio på DAB-nettet vil opne opp heilt nye moglegheiter som ikkje før har eksistert.

– Samanlikna med FM-nettet er det langt mindre krevjande å setje opp ein ny lokalradio over DAB. Det har vel aldri vore lettare å starte ein radiokanal som no.

– Det kan til dømes vere mogleg å starte event-kanalar når det skjer større hendingar, som til dømes Stordfest, som er aktive i korte periodar, fortel Notland.

FK Haugesund fekk konsesjon

Opphaveleg er det FK Haugesund, som er på eigarsida på TV Haugaland, som har fått lokalradiokonsesjon til å byggje ut DAB-nettet for konsesjonsområdet som inkluderer Haugalandet og Sunnhordland. FK Haugesund tok seinare kontakt med Haugaland Kraft for å få bistand med utbygginga.

– I og med at me har bygd mykje fiber i regionen med ein kjempegod infrastruktur, så tenkte me at her er det høve til å få meir trafikk på fiberkablane våre. Me nyttar fiberkablane som me allereie har laga og plasserer DAB-senderar for å byggje opp god dekning, seier Notland.

 

- Annonse -