Foto: Jonas Sætre/Stord24
- Annonse -

Prisane for bustadar på Stord fall med éin prosent siste kvartal. Det er likevel betre enn resten av snittet for Hordaland.

Sidan 1. juli har bustadprisane på Stord gått ned med akkurat éin prosent. Med ei auke i prisane tidleg i året, betyr dette at veksten det siste året er heilt flat, altså null prosent.

Dette kjem fram i fylkesbustadsstatistikken til Eiendom Norge, som vart publisert i dag.

– Vestlandet har jamnt over vore svakare enn Austlandet det siste året. Stord er på nivå med dei andre kommunane som me kan måle, men betre enn snittet for Hordaland, seier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Snittpris på 2,3 millionar

For Hordaland sin del har det vore ein nedgang siste kvartal på 1,7 prosent. Også Haugesund har hatt ein større nedgang enn Stord, der prisane har falle med på 1,3 prosent.

- Annonse -

Snittprisen for bustadane som vart seld på Stord i siste kvartal var på 2,3 millionar kroner. Snittprisen i Hordaland var i same periode på 2,8 millionar.

For Haugesund sin del var snittprisen på fattige 1,8 millionar kroner, noko som stadfestar trenden om at Rogaland framleis slit med bustadprisane.

– Rogaland har vore veldig mykje svakare enn Hordaland den siste tida. Dei kom seg litt etter oljekrisen, men så har det gått treigt igjen, seier Lundesgaard.

Mykje går treigt

Fagleg leiar i Eiendomsmegler Vest på Stord, Ola Nesse.

Fagleiar Ola Nesse i Eiendomsmegler Vest på Stord merkar at ting har gått treigare i bustadmarknaden den siste tida.

– Enkelte ting merkar me har gått mykje meir ned enn ein prosent, og andre ting har gått andre vegen. Alle nybygga som vert seld kan ha vore med på å dra opp snittet. Det er definitivt ein treigskap i marknaden, og spesielt når det gjeld leiligheiter og eldre bustadar som krev ein del oppussing.

– Me sel omtrent det same som i fjor, men forskjellen er at det ligg veldig mykje ute for sal. Det fører til at omlaupshastigheiten er mykje lengre.

Nesse meiner likevel det er ein optimisme ute i marknaden, og at nedgangen også er eit resultat av strammare bustadpolitikk frå regjeringa.

– No er det jo oppgangstider, og det talar jo for at det burde tatt av litt på marknaden, men det som held igjen er at bankane har fått restriksjonar på finansieriinga. Så det er ein del som slit med finansieringa, gjerne førstegongskjøparar. Styresmaktene har nok oppnådd det dei ville, altså å klart å roe ned marknaden. Men eg trur nok at det kjem til å ta seg opp framover.

Akkurat no ligg det 155 bustadar på Stord ute for sal på Finn.no.