Martin-Alexander Husom. Foto: privat
- Annonse -

Lesarbrev: Det er ikke mange politikere som har tatt steget frem i lyset for å forklare hvordan det er mulig å behandle barn og menneske på en slike måte som vi ble, og hva de vil gjøre annerledes om de blir valgt.

Av: Martin-Alexander Husom

Nå som den kommunale valgkampen er i gang for fult så må vi huske lovnadene politikerne har kommet med før uten å holde de, vi må huske feilene som er blitt gjort tidligere.

Hvis det er slik at de nye folkevalgte bare ønsker å holde seg for øynene fremover så glemmer vi de som har blitt sviktet og ødelagt av politikken som ble ført tidligere. Politikerne har et ansvar for fremtiden, det er det ingen tvil om!

Men jeg synes de også har et ansvar ovenfor oss som ble så grovt sviktet av forgjengerne.
KrF, SP, SV, AP, FrP, Høyre, og alle de andre partiene skriver i sine valgprogram om hva de ønsker og hva de står for. Noe som er likt hos alle partier, enten det er rødt, blått, grønt eller en farge i mellom, er hvor viktig barn og oppvekst er. Samtlige partier har noe i sine valgprogram om hva de ønsker å gjøre for å sikre barna i sin kommune.

Trygghet, sikkerhet, omsorg og utdanning for barn står like sterkt hos alle partier. Det er mye som er bra hos alle partiene, men mye som er løfter de ikke kan holde uten å ta en
skikkelig titt på feilene som har blitt begått i fortiden.

- Annonse -

Det hjelper lite at en politiker ønsker noe med mindre han faktisk foretar seg handlinger for å utrette noe! Jeg og min bror har vært skrevet om i Sunnhordland og i Stord24, men det er ikke mange politikere som har tatt steget frem i lyset for å forklare hvordan det er mulig å behandle barn og menneske på en slike måte som vi ble og hva de vil gjøre annerledes om de blir valgt.

Barnevernet skal være der for å verne om barn. Det er trist nå ordfører Gaute Straume Epland (Ap) prøver å skyve en barndom som det broren min og jeg hadde under teppet i stede for å ta ansvar for svikten som skjedde.

Ordfører Epland stiller til gjenvalg nå i disse dager. Vil Stord kommune ha en ordfører som aksepterer at dette har skjedd? En ordfører som ikke en gang er villig til å gå i dialog med oss for å finne ut av hva som har skjedd og hvor det sviktet? En ordfører som bryr seg mer om penger og resultater enn mennesker?

Nylig hadde Stord besøk av Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik. Hun snakket veldig varmt og hva Arbeiderpartiet har fått til på Stord og hvor imponert hun er over ordfører Epland. «Det handlar om å ha ein jobb å gå til og ein lønn som det er mogleg å leve av. Det handlar om å vere trygg i lokalsamfunnet sitt og å vere sikker på at nokon tar vare på ein om ein treng det. Det er heilt klassiske ting som eg trur me alle er opptatt av.» – var noe hun ble sitert av Stord24.

Jeg er helt enig i at å ha en jobb å gå til og en lønn som det er mulig å leve av er vesentlig for samfunnet vi lever i. Det er ikke bærekraftig at unge i dag blir ufør av noe som kan forhindres av de folkevalgte. Styrker man barnevernet og tilbud som er rettet mot barn og unge så kan man forhindre en slik barndom som jeg og min bror hadde. Vi kunne vært i fult arbeid, vi kunne bidratt til de offentlige godene om bare noen hadde tatt grep. Nå vil vi alltid være en belastning for samfunnet.

Reglene barnevernet forholder seg til er så utdaterte og bakvendt, for ikke å snakke om reglene rundt erstatning når kommunen først har sviktet. At en kommune kan gå inn å innrømme feil og gi ut erstatning mens en annen kommune i samme type sak kan komme å si at her har vi ingen ansvar, og saken er dessuten foreldet. Det tar nemlig tid å bygge seg opp og være mentalt robust nok til å ta kampen, og noen kommer kanskje aldri dit at de orker det. Ser man på strafferettens område, så har man lagt seg på en annen linje hvor reglene om foreldelse for en del straffbare forhold (som grove sedelighetssaker) nå er endret i favør av fornærmede. Her mener jeg at kommunene har noe å lære.

Linda Grundtvig (Frp) var tidlig ute å støttet oss i Stord24.

«Dennne saka synest eg er heilt grusom. Det er klart at det må vere nokon som er skuldige i dette her..» – Linda Grundtvig

«Eg meiner dei må stå på for å få ei sak på dette. Først då vil saka bli lyst fram skikkeleg. Dei må ikkje berre gå god for at kommunane ikkje har noko ansvar. Eg kan ikkje tenkje meg at dei kan tape ei slik sak.» – Linda Grundtvig

Det er uttalelser fra en politiker som eier medmenneskelighet og som faktisk innser at selv om Stord kommune er en flott kommune, så har den også sine mørke sider.

Enten du sitter i en offentlig komité, sittet hjemme med et brennende ønske om å utgjøre en forskjell, eller du sitter i ordførerens kontorstol så er det opp til hver enkelt å gå ut mot noe man synes er urettferdig eller galt. Mange endringer skjer ved at det er et politisk press på de folkevalgte, og det skjer bare når man engasjerer seg.

Det er flott at så mange politikere fra forskjellige partier ytrer et ønske om å gjøre Stord kommune bedre, at de ønsker at Stord skal bli de beste innenfor oppvekst, skole, livskvalitet og så mye mer, men før du kan gjøre ting bedre må du først rydde opp i de gamle feilene som er begått!