Heiane mottak. Foto: Pernille Førland-Hatlevik/Stord24
- Annonse -

Politiets Utlendingseining (PU) tek ikkje til seg den kraftige kritikken frå Stord kommune etter politiaksjonen på Stord i september.

21. september vart ein afghansk familie på seks henta av politiets utlendingseining i ein stor aksjon på Heiane mottak. I følgje Stord kommune skal eit stort tal politibilar og rundt 30 politifolk ha møtt opp for å hente familien.

Stord kommune gjekk hardt ut mot politiet sin framgangsmåte i eit brev som vart sendt til PU.

Kommunen reagerte spesielt på at ikkje mottaket eller helsepersonellet i kommunen vart rådført før politiaksjonen vart gjennomført, og oppmoda politiet til å gjennomføre ei evaluering av aksjonen i samråd med Stord kommune.

Ikkje naudsynt med evaluering

Dette avviser no PU i eit svar til Stord kommune.

– Me ser det ikkje som naudsynt å gjennomgå ei evaluering i samarbeid med Stord kommune. Dette ville også krevje oppheving av teieplikten av familien, skriv politiadvokat Caroline Gunvaldsen Lieungh.

- Annonse -
- Annonse -

PU har tidlegare avvist kritikken som har kome frå Stord kommune i eit intervju med Stord24. Dette held dei fast på i svaret til kommunen.

– Vurderinga vår er at pågripinga vart gjennomført i tråd med det å skape ein føreseieleg og trygg situasjon for både barna og dei vaksne i denne familien, samt andre bebuarar på mottaket.

- Annonse -

Ingen svar frå justisministeren

Politiaksjonen vart også løfta politisk av stortingsrepresentant Petter Eide frå SV. Han stilte følgjande skriftlege spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara (FrP):

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil kkje svare på vurderingane som vart gjort i forkant av aksjonen. Foto: Stortinget

Hvilke konkrete politifaglige begrunnelser lå bak omfanget av politiets aksjon, og hvordan vurderte politiet hensynet til de psykososiale effekter i planleggingen av aksjonen?

Justisministeren har valt å ikkje svare direkte på spørsmålet til stortingspolitikaren.

Dette er heile svaret til Wara:

Ansvaret for operative vurderinger hos politiet selv. Jeg vil også legge til at vurderinger av hvilke tiltak som skal iverksettes i enkeltsaker vil basere seg på forhold som i stor grad er personlig informasjon og kan også være taushetsbelagt. 

Jeg mener derfor det ikke er riktig av meg å gå inn på hvilke konkrete vurderinger som ble gjort i denne saken, utover å opplyse om de generelle kriteriene som kan inngå i politiets risikovurdering slik jeg gjorde i mitt svar av 8.10.