Heiane mottak. Foto: Pernille Førland-Hatlevik/Stord24
- Annonse -
- Annonse -
- Annonse -

Politiets Utlendingseining (PU) tek ikkje til seg den kraftige kritikken frå Stord kommune etter politiaksjonen på Stord i september.

21. september vart ein afghansk familie på seks henta av politiets utlendingseining i ein stor aksjon på Heiane mottak. I følgje Stord kommune skal eit stort tal politibilar og rundt 30 politifolk ha møtt opp for å hente familien.

Stord kommune gjekk hardt ut mot politiet sin framgangsmåte i eit brev som vart sendt til PU.

Kommunen reagerte spesielt på at ikkje mottaket eller helsepersonellet i kommunen vart rådført før politiaksjonen vart gjennomført, og oppmoda politiet til å gjennomføre ei evaluering av aksjonen i samråd med Stord kommune.

Ikkje naudsynt med evaluering

Dette avviser no PU i eit svar til Stord kommune.

– Me ser det ikkje som naudsynt å gjennomgå ei evaluering i samarbeid med Stord kommune. Dette ville også krevje oppheving av teieplikten av familien, skriv politiadvokat Caroline Gunvaldsen Lieungh.

- Annonse -

PU har tidlegare avvist kritikken som har kome frå Stord kommune i eit intervju med Stord24. Dette held dei fast på i svaret til kommunen.

– Vurderinga vår er at pågripinga vart gjennomført i tråd med det å skape ein føreseieleg og trygg situasjon for både barna og dei vaksne i denne familien, samt andre bebuarar på mottaket.

Ingen svar frå justisministeren

Politiaksjonen vart også løfta politisk av stortingsrepresentant Petter Eide frå SV. Han stilte følgjande skriftlege spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara (FrP):

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil kkje svare på vurderingane som vart gjort i forkant av aksjonen. Foto: Stortinget

Hvilke konkrete politifaglige begrunnelser lå bak omfanget av politiets aksjon, og hvordan vurderte politiet hensynet til de psykososiale effekter i planleggingen av aksjonen?

Justisministeren har valt å ikkje svare direkte på spørsmålet til stortingspolitikaren.

Dette er heile svaret til Wara:

Ansvaret for operative vurderinger hos politiet selv. Jeg vil også legge til at vurderinger av hvilke tiltak som skal iverksettes i enkeltsaker vil basere seg på forhold som i stor grad er personlig informasjon og kan også være taushetsbelagt. 

Jeg mener derfor det ikke er riktig av meg å gå inn på hvilke konkrete vurderinger som ble gjort i denne saken, utover å opplyse om de generelle kriteriene som kan inngå i politiets risikovurdering slik jeg gjorde i mitt svar av 8.10.

- Annonse -