Helga på Stord byr på eit musikalsk program av dei sjeldne. Frå venstre Mari Eriksmoen, Leif Ove Andsnes, Vigleik Storaas og Svein Olav Herstad trio.
- Annonse -

Det ligg an med ei helg med levande musikk i høgste klasse når den verdskjende pianisten Leif Ove Andsnes og to av dei fremste jazzpianistane i landet kjem til Stord under flygelfesten.

Feiringa av det nye flygelet no er komen i hus i Stord Kulturhus, blir det ei musikkhelg med eit sjeldan høgt nivå på Stord. Hovudarrangementet er som dei fleste har fått med seg festkonserten på fredag, som har vore utseld i fleire månader, med den verdskjende pianisten Leif Ove Andsnes som trekkplaster.

Men for dei som ikkje klarte å sikre seg billett, kan det vere verdt å ta turen til den andre store innviingskonserten søndag kl. 18. Då vert det ein jazzkonsert på høgt nivå, med der to av dei fremste jazzpianistane i landet er blant artistane.

Variert program

Leiar i flygelkomiteen Reidun Hagenes gler seg til ei innhaldsrik og variert helg, og er spesielt glad for at dei to konsertane syner fram sjangerbreidda i høve kva eit flygel duger til.

– Det var jo dette me ville ha, å ha pianistar som speler variert og mykje solo, slik at ein kan få marknadsført at dette er eit instrument som ikkje berre skal brukast til klassiske konsertar.

- Annonse -
- Annonse -

På søndag vil Duoen Storaas/Yttredal, beståande av Vigleik Storaas på piano og Tor Yttredal på saksofon innta scenen under første del av konserten. Deretter går Svein Olav Herstad Trio på scenen, der pianisten ved same namn får med seg Magne Thormodsæter og Håkon Måset Johansen.

– Dei som skal spele på denne konserten er rekna å vere i toppen i norske solo-jazzpianistar, seier Hagenes.

Frivillig engasjement for Stord

Ho fortel at dei ikkje hadde klart å få tak i så store namn utan hjelpen dei fekk frå dirigenten Eivind Gullberg Jensen frå Stord, og hans breie kontaktnett. Hagenes er spesielt glad for at toppmusikarane har valt å kome på Stord ikkje berre som del av ein ordinær konsertturné, men også på bakgrunn av lokalt engasjement.

– Dei fleste som deltek på konsertane har tilknyting til Stord på ein eller annan måte. Eg spurte Leif Ove Andsnes kvifor han ville spele på Stord, fordi for hans del så er dette mykje snakk om frivillig innsats. Då svarte han at han rekna Stord som del av regionen han er knytt til, og han synest det er kjekt å hjelpe til å støtte opp.

Det same seier ho gjeld operasongaren Mari Eriksmoen, som deltek på festkonserten fredag.

– Mari Eriksmoen er definitivt rekna som å vere i aller fremste rekkje av operasongarar internasjonalt. Ho sa også at ho rekna også Stord som sitt nærområde, då ho er gift med Eivind Gullberg Jensen.

- Annonse -

Ballettelevane ved Stord kulturskule er i full gang med førebuingane til flygelfesten. Sjå berre her:

Flotte ballettelevar er klar til flygelfestkonsert på fredag! Dei som har fått tak i billett kan gle seg!

Geplaatst door Stord Kulturskule op Maandag 2 oktober 2017

Økonomiske utfordringar

Sjølv om hovudkonserten for lengst er utseld, og gode indikasjonar når det gjeld oppmøte på dei andre konsertane, seier Hagenes at det har vore utfordrande å få næringslivet med på laget for å støtte opp om flygelfesten.

– Det som har vore utfordrande for oss er at me ikkje har økonomiske midlar. Me har fått nokre annonsørar til programmet, men eg har merka at det har vore vanskeleg å få annonsemidlar i forhold til det eg har erfart tidlegare.

– Er alt under kontroll før helga?

– Eg føler dette går veldig fint, og det ein veldig god stab. Det er mange positive og dyktige folk som er vant til å jobbe med dette. Så eg føler me har kontroll.