Per Fadnes, Foto: Høgskulen på Vestlandet
- Annonse -

Botanikar og biolog Per Fadnes har jobba med artsmangfold i Sunnhordland i fleire tiår. No vert han dosent på Høgskulen på Vestlandet.

Fadnes har gjennom yrkeskarriera si vist god fagleg spennvidde, og fleire av arbeida hans har gitt verdi innan det nordiske vitskaplege fagmiljøet. I tillegg har han formidla faget sitt til ålmenta, skriv HVL i ei pressemelding.

Det er bakgrunnen for at han no vert forfremja til dosent, som er ein stilling på same nivå som professor men med ein annan fagleg basis. Krava for å få dosentstilling er å ha hatt eit omfattande forsknings- og utviklingsarbeid på høgt nivå retta mot yrkesfeltet.

65-åringen har arbeidd på Høgskulen Stord/Haugesund heilt sidan 1981, og har vore førsteamanuensis frå 1984. Han kjem opprinneleg frå Bergen, der han også har naturvitskapleg embedseksamen frå UiB.

Dette er grunngjevinga frå komiteen som har forfremja Fadnes:

«Søkeren dokumenterer i vid forstand biologifaglig og kjemisk forståelse og arbeid i og med at han underviser og veileder innenfor disse fagfeltene. Dette kommer i tillegg til både faglige og didaktiske bidrag. (…) Søkeren har gjennom sitt mangeårige arbeid i skoleverket og høgskolen dokumentert en jevn og fin innsats innen de forskjellige felt han har kommet i berøring med, samtidig som han har opprettholdt kontakten med det vitenskapelige, botaniske miljøet. »

- Annonse -

 

- Annonse -