Tre offshore-skip i opplag i Ulsteinvik. Foto: Gerhard Flaaten/Sysla
- Annonse -

Norske rederier sa opp nesten dobbelt så mange som de hadde forventet i 2016. Totalt er 15.600 permittert eller sagt opp av Rederiforbundets medlemmer de siste to årene.

Av: Gerhard Flaaten, Sysla.no

Mandag morgen overrekker Norges Rederiforbund fasiten for 2016 til næringsminister Monica Mæland (H).

Med noen unntak, blir konjukturrapporten nedslående lesning for statsråden.

Fjoråret ble enda verre enn mange av de norske rederiene hadde sett for seg.

Fem ganger så stort fall

For ett år siden spurte Rederiforbundet sine medlemmer om hvordan de forventet at

- Annonse -

omsetningen ville utvikle seg gjennom 2016.

KR2- OmsetningDe svarte at de så for seg en reduksjon på tre prosent.

I konjukturrapporten som ble overrakt statsråden i dag, går det frem at inntektsfallet ble over fem ganger så stort: Estimatet fra årets medlemsundersøkelse viser at rederienes samlede omsetning falt med 16 prosent i 2016, til 234 milliarder kroner.

De som bommet verst var offshore-entreprenørene, altså eierne av mobile rigger, boreskip, losjienheter og flytende produksjonsenheter for olje og gass.

De forventet en reduksjon på 4,6 prosent, mens estimatet i rapporten viser en reduksjon på hele 28 prosent.

Skip og rigger i opplag langs kysten er den mest synlige konsekvensen av inntektsfallet.

I februar 2016 lå 100 skip og 16 rigger tilhørende Rederiforbundets medlemmer i opplag.

Ett år senere viser Opplagsregisteret til Sysla Maritime 173 norskeide offshore-skip i opplag.

158 av dem tilhører Rederiforbundets medlemmer, i tillegg til 25 rigger, ifølge den ferske konjukturrapporten, som ble publisert i dag.

7300 ble ledige i fjor

Den mindre synlige konsekvensen av aktivitetsfallet, er de ansatte som mister jobben.

I kjølvannet av hvert fartøy i opplag, følger flere titalls oppsigelser og permitteringer.

Mens en rigg kan sysselsette mellom 100 og 200 ansatte, utgjør de to skiftene som bemanner et offshore-skip typisk mellom 30 of 40 sjøfolk.

I 2015 så vi en betydelig nedbemanning i rederiene. Da ble 7300 oppsagt eller permittert.

Nesten dobbelt så mange som forventet

Ifølge rederienes forventninger, som ble presentert i Rederiforbundets Konjunkturrapport for 2016, skulle nedbemanningen avta i 2016.

Totalt ble det forventet at inntil 4500 ansatte ville bli permittert eller oppsagt.

Det ble nesten dobbelt så mange.

I 2016 ble så mange som 8300 ansatte i rederiene arbeidsledige.

Av disse ble 15 prosent permittert, og 85 prosent (7055 ansatte) ble oppsagt.

– 620 mister jobben i år

Nedbemanningene og permitteringene skjedde i hovedsak blant offshore service-rederiene og offshore entreprenørene, og fordeler seg relativt jevnt mellom sjøfolk, rigg-ansatte og landansatte, ifølge konjukturrapporten.

– Og den krevende situasjonen ser ut til å vedvare også gjennom 2017, skriver administrerende direktør Sturla Henriksen i Norges Rederiforbund i innledningen til årets rapport.

Nedbemanningen i offshore-rederiene anslås å fortsette i år, men i mindre omfang enn de to årene vi har bak oss.

I dette segmentet forventes en netto endring i syssel- settingen på 620 færre ansatte i 2017.

1200 nyansettelser

Lyspunktet er at offshore-rederiene er de eneste som forventer en reduksjon i bemanningen i år.

Offshore-entreprenørene oppgir at de forventer en netto oppbemanning på 270 ansatte i år.

Det finnes også lyspunkter på bemanningssiden i året vi har bak oss.

Totalt var det blant rederiforbundets medlemmer nesten 1200 nyansettelser i fjor, og deep sea- og short sea-rederiene hadde en netto oppbemanning i 2016.

Også på opplæringssiden er det lyspunkter: Til tross for krevende tider for deler av bransjen har 531 fått kadettplass per 23. februar 2017. Dette er rekord i forhold til tidligere år.

- Annonse -