Stord islamske kultursenter fekk i fjor meir enn 30 nye medlemmer.
- Annonse -

Stord Islamske Kultursenter får meir statsstøtte enn alle dei andre trussamfunna på Stord til saman.

Med 111 nye medlemmer sidan 2013 er moskeen på Stord utan samanlikning det raskast veksande trussamfunnet på Stord. Berre i løpet av 2016 fekk Stord Islamske Kultursenter over 30 nye medlemmer.

Med ei statsstøtte til trus- og livssynssamfunn på 472 kroner per snute kan moskeen sjå fram til rundt 180.000 kroner i trus- og livssynsstøtte for inneverande år.

Får også kommunal støtte

Men det er ikkje berre statsstøtte moskeen har fått. Moskeen fekk også 67 000 kroner frå Stord kommune, 10 400 frå Fitjar kommune og frå ei rekkje andre kommunar.

Det gjer at dei samla inntektene til moskeen, som utelukkande består av statleg og kommunal støtte, kom på 295.306 kroner i 2016.

- Annonse -

Snart ein million på bok

Samtidig var utgiftene til moskeen berre på 100.000 i fjor. Det betyr at moskeen no har nær 840.000 kroner på bankkonto, og det er før den offentlege støtta for 2017 har blitt betalt ut.

Slik fordelte statsstøtta til trussamfunn på Stord seg i 2016:

Trussamfunn: Tal på medlemmer:Statsstøtte:
Stord Islamske Kultursenter349164 728,00
Kristkyrkja på Stord8841 536,00
Menigheten Nytt Liv Sunnhordaland8640 592,00
Kristent Felleskap Stord6932 568,00
Stord Bibelsenter6028 320,00
Pinsemenigheten Filadelfia, Stord3516 520,00