søndag, 18. august 2019
- Annonse -
Heim Nyhende Næringsliv Optimismen tilbake på Vestlandet

Optimismen tilbake på Vestlandet

1848
- Annonse -

Næringslivsleiarar på Vestlandet ser no mykje lysare på både investeringsvilje og sysselsetjing.

Faktisk så er optimismen blant næringslivet på Vestlandet på sitt største på tre år, skriv Sparebanken Vest i rapporten Vestlandsindeksen, som dei utgjer ein gong i kvatalet i samarbeid med Respons Analyse.

Spesielt i Rogaland melder bedriftene at situasjonen som ser lysare ut enn i fjor. I Hordaland er det snakk om ein meir stabil situasjon i høve til førre kvartal, men når det gjeld resultatindeksen melder verksemdene i fylket om ei forsiktig framgang frå botnnivået i 2015. Hordaland-verksemdene er også optimistar for framtida, der fleire svarar at har tru på auka sysselsetjing og etterspurnad.

Banken trur ein allereie dette halvåret kan sjå utslag i at det vert færre som mistar jobbane sine, spesielt i oljefylket Rogaland.

– Me kan konstatere at alle pilar no peikar opp for oljefylket, og det ein sterk nedgang i talet på verksemder i fylket som ventar å nedbemanne det komande halvåret, fortel konserndirektør for bedriftsmarknad i Sparebanken Vest, Ragnhild Janbu Fresvik til NTB.

- Annonse -

Indeksen er basert på ei spørjeundersøking blant 700 verksemder i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som vart gjort i midten av februar.

- Annonse -
- Annonse -

Talet på dei som forventar ei positiv utvikling i etterspurnaden dei neste seks månadane har auka med 15 prosentpoeng til 61 prosent, samanlikna med for eitt år sidan. Det fører også til at fleire verksemder har auka investeringsvilje. Ein tredjedel av dei spurte verksemdene seier dei vil investere meir det neste halvåret.

Graf: Sparebanken Vest

- Annonse -